Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Εφοδιασμός δενδρυλλίων ελιάς και οπορωφόρων από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών


Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης
«Ε . Α . Σ . Κ . Ι
Union of Agricultural Cooperatives of Kefalonia & Ithaca
           Αριθμ. Πρωτ.1085/14.11.2011
ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Εφοδιασμός δενδρυλλίων ελιάς και οπορωφόρων από
την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ανταποκρινόμενη στις Δηλώσεις των   Κεφαλλήνων και Θιακών Επαγγελματιών Αγροτών και Ερασιτεχνών Παραγωγών για την προμήθεια δενδρυλλίων ελιάς και οπορωφόρων   ενημερώνει ότι, παρελήφθησαν και διατίθενται σε υπερπροσφορά από την Ένωση πιστοποιημένα δενδρύλλια διαφόρων ποικιλιών όπως μεταξύ των άλλων ροδιές, συκιές, πορτοκαλιές, μανταρινιές και όλες οι ποικιλίες ελιάς (όπως Κορωνέϊκη προς 2,90€) που θεωρούνται σήμερα κατάλληλες για την δημιουργία πυκνών – υπέρπυκνων γραμμικών ελαιώνων με εγγυημένη υψηλή ποιότητα και προσαρμοστικότητα.
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών βρίσκεται πάντα στην διάθεση όλων όσων ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με την καλλιέργεια της μάνας γης για οποιαδήποτε πληροφορία ή τεχνογνωσία η οποία μπορεί με βεβαιότητα, να αποτελέσει τη βάση για την οικοδόμηση μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής, και προπάντων βιώσιμης ντόπιας γεωργίας (τηλ. 26710-22927).
                             Για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
       Κεφαλληνίας  & Ιθάκης
       
        Ανδρέας  Π.  Καλαφάτης
          Πρόεδρος   Δ.Σ.

Η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ενημερώνει για την απαλλαγή από το χαράτσι της ΔΕΗ


Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης
«Ε . Α . Σ . Κ . Ι
Union of Agricultural Cooperatives of Kefalonia & Ithaca
           Αριθμ. Πρωτ.1101/16.11.2011
ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ
Η  Ενωση  Αγροτικών Συνεταιρισμών
ενημερώνει για την
απαλλαγή από το χαράτσι της  ΔΕΗ
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, με βάση το άρθρο 53 του Νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218Α), ενημερώνει κάθε Κεφαλλονίτη και Θιακό ο οποίος είναι κύριος κάτοχος ακινήτων (ή σε περίπτωση επικαρπίας ο επικαρπωτής) που έχουν αποκλειστικά γεωργική, ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση ότι, τα εν λόγω ακίνητα έχουν απαλλαγή από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) με την προϋπόθεση ότι έχουν Τιμολόγιο γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή βιοτεχνικής ή βιομηχανικής χρήσης αντίστοιχα, κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011.
Η πληροφορία της χρήσης λαμβάνεται από το πεδίο Κωδικός Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ.
Προκειμένου να  μην χάσουν για το επόμενο χρόνο την απαλλαγή αυτή οι Κεφαλλονίτες και Θιακοί αγρότες, κτηνοτρόφοι, και βιοτέχνες για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν θα πρέπει σε συνεννόηση με την ΔΕΗ να αλλάξουν τον Κωδικό Χρήσης Τιμολογίου ώστε να τεκμηριώνεται η γεωργική, ή η κτηνοτροφική, ή η βιοτεχνική ή η βιομηχανική χρήση προσκομίζοντας τα ανάλογα έγγραφα που απαιτούνται πριν την 28η Απριλίου 2012.
                             Για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
       Κεφαλληνίας  & Ιθάκης

               Ανδρέας  Π.  Καλαφάτης
          Πρόεδρος   Δ.Σ.

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου η πρώτη θετική απόφαση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου, με μία απόφαση – σταθμό που θα αποτελέσει οδηγό για μελλοντικές περιπτώσεις, δικαίωσε δανειολήπτρια... που ζήτησε την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 προκειμένου να ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσμες αλλά και ενήμερες οφειλές της, από τη σύναψη δώδεκα συνολικά δανειακών συμβάσεων με έξι τραπεζικά ιδρύματα.

Το Δικαστήριο, διέγραψε ποσοστό 63% των οφειλών της, όρισε μηνιαίες δόσεις επί μια τετραετία προκειμένου να ικανοποιήσει σύμμετρος τους δανειστές της και προστάτεψε τη κύρια κατοικία της ορίζοντας προς τούτο μηνιαία δόση για δεκατέσσερα έτη με χαριστική περίοδο τριών ετών.

Την ανωτέρω υπόθεση, χειρίστηκα ως πληρεξούσιος δικηγόρος της δανειολήπτριας και διαπίστωσα "ιδίοις όμμασι" την αδυναμία (ή ηθελημένη άγνοια) των τραπεζικών ιδρυμάτων να αντιληφθούν το πνεύμα του νόμου, καθώς της Αιτήσεως στο Ειρηνοδικείο προηγείται προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, η οποία όμως στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων αποτυγχάνει, διότι οι τράπεζες αρνούνται να μειώσουν τις απαιτήσεις τους.

Απέναντι στις αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος βρίσκεται η Δικαιοσύνη, η οποία επιδεικνύει υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφουγκράζεται πλήρως την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα περισσότερα νοικοκυριά της πατρίδος μας. Πλήθος δικαστικών αποφάσεων ανά την Ελλάδα δίνουν το δικαίωμα σε χιλιάδες συμπολίτες μας για ένα νέο ξεκίνημα απαλλαγμένο από σημαντικό μέρος των οφειλών τους.

Ειδικώτερα, ο Ν. 3869/2010, ο οποίος εφαρμόζεται σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, προβλέπει 4 στάδια ρύθμισης:

1. Εξωδικαστικός συμβιβασμός: προβλέπει την υποχρεωτική απόπειρά του, η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα που την έχει αναλάβει. Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μπορούν να αναλάβουν δικηγόροι, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, οι καταναλωτικές οργανώσεις, κ.α.

2. Αίτηση στο Ειρηνοδικείο: η αίτηση περιλαμβάνει κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων οφειλέτη και συζύγου, κατάσταση απαιτήσεων πιστωτών, σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

3. Συμβιβασμός ενώπιον Ειρηνοδικείου: ο συμβιβασμός επιτυγχάνεται με συμφωνία πιστωτών με απαιτήσεις άνω του 51% των οφειλών.

4. Δικαστική ρύθμιση οφειλών: το δικαστήριο μετά τον έλεγχο, εφόσον κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών, προχωρά στη ρύθμιση των οφειλών.

Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη – δανειολήπτη της ρύθμισης χρεών, ήτοι η καταβολή μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ορισμένου ποσού για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως διανεμόμενο, επιφέρει την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών.

Η προστασία της κύριας κατοικίας και η εξαίρεσή της από την ρευστοποιήσιμη περιουσία, συνεπάγεται την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι του ποσού του 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, με περίοδο χάριτος και επιτόκιο ενήμερης οφειλής ή μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου και χωρίς ανατοκισμό. Η περίοδος της τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης της οφειλής δεν μπορεί να υπερβεί τα 20 έτη.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έναν ευνοϊκό νόμο, που αντιμετωπίζει σε ικανοποιητικό βαθμό το μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Παράλληλα η ευρεία εφαρμογή του καταδεικνύει την απαίτηση της κοινωνίας για τη λήψη πρωτοβουλιών από τη κυβέρνηση αντίστοιχου περιεχομένου, με μοναδικό γνώμονα τη στήριξη των πολιτών σε αυτή την ιδιαιτέρως δύσκολη οικονομική και πολιτική συγκυρία.

Ε. Κ.
Δικηγόρος

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Υπάρχουν Έλληνες;

Η διαπίστωσή μου για τη χθεσινή ημέρα είναι ότι έπαψαν να υπάρχουν έλληνες. Αρχίζω να πιστεύω ότι οι έλληνες αποτελούν μια μικρή ομάδα ανθρώπων στη κοινωνία μας. Που το βασίζω αυτό; Σε μερικά πολύ απλά γεγονότα. Το ΠΑΜΕ είχε εξαγγείλει περικύκλωση της βουλής. Με μια βόλτα που έκανα γύρω από τη βουλή μπόρεσα να δω τις μονάδες καταστολής στην απόλυτη ηρεμία, διαδηλωτές να υπάρχουν μόνο μπροστά από τη βουλή, το ΠΑΜΕ να προστατεύει τη βουλή και να μην επιτρέπει σε κανέναν να περάσει. Κανένα άλλο κίνημα δεν είχε δικαίωμα να βρεθεί μπροστά στη βουλή. Το ΚΚΕ προσπάθησε να καπελώσει τη χθεσινή συγκέντρωση, προσπάθησε να βουτήξει ψηφουλάκια ενώ έπαιξε το παιχνίδι της κυβέρνησης πάρα πολύ καλά. Όσο για τους ¨αναρχικούς¨ που δεν είναι ιδεολόγοι αναρχικοί αλλά μερικοί μπάχαλοι χουλιγκάνοι καθοδηγητές με μερικά πιτσιρίκια άμυαλα, πωρωμένα και με βαθύτατο μίσος για τη κοινωνία (σε αυτό ευθυνόμαστε όλοι) να κάνουν τις γνωστές ανούσιες προβοκάτσιες τους και το ξύλο μεταξύ ¨αριστερών¨ και ¨αναρχικών¨ να μην έχει τελειωμό. Η αστυνομία να κρατά μια παθητική στάση (ούτως ή άλλος τη δουλειά των ΜΑΤ χθες ανέλαβε το ΠΑΜΕ), ασφαλίτες να βρίσκονται ανάμεσα στους διαδηλωτές και να κάνουν τα γνωστά, η χρυσή αυγή να έχει γεμίσει τον τόπο με φειγ βολάν προσπαθώντας κι αυτή να αρπάξει ψήφους και οπαδούς θα έλεγα μέσα από μια τέτοια κατάσταση, ο απλός κόσμος να μη ξέρει τι να κάνει, οι κοιμισμένοι ίσως και βολεμένοι να κάθονται στις καφετέριες ή να κάθονται μπροστά στις τηλεοράσεις και να καταριούνται, να βρίζουνε αλλά στη τελική να μένουν άπραγοι και μέσα στη βουλή να ψηφίζεται εν τέλει με άδεια πλατεία Συντάγματος άλλο ένα νομοσχέδιο που το βασικό του πρόβλημα δεν είναι τόσο τα μέτρα που θα πάρουν αλλά ότι αυτά τα μέτρα παίρνονται χωρίς σχεδιασμό με σκοπό να εξαθλιώσουν το λαό, να ξεπουλήσουν τη χώρα και να μας οδηγήσουν στην πλήρη διάλυση οικονομική αλλά κυρίως κοινωνική - ηθική. Οι κομματικοί και ιδεολογικοί στρατοί μεταφορικά και κυριολεκτικά οδήγησαν τη χώρα εδώ που βρίσκεται. Απέναντι από αυτούς τους στρατούς δεν έχει ακόμη υψωθεί το ανάστημα των ΕΛΛΗΝΩΝ. Δεν μπόρεσε τη Τουρκική κατοχή 400 ετών να αλλοιώσει το DNA του έλληνα, δε μπόρεσε η βάρβαρη κατοχή των Ναζί, δε μπόρεσε η χούντα του 67’ αλλά τα κατάφερε η μεταπολίτευση των τελευταίων 37 ετών, τα ΜΜΕ μέσω της δύναμης που έχει η καταραμένη η τηλεόραση και η για πολλούς σωτήρια ευρωπαϊκή ένωση που μας έβαλε στο δυτικό κόσμο και στο δυτικό πολιτισμό της Coca Cola, της Nike, της Siemens, των πολυεθνικών εταιριών, των σύγχρονων αμυντικών εξοπλισμών, των ¨ποιοτικών προγραμμάτων τηλεόρασης¨, του διεθνισμού και όλων αυτών των μεγάλων αλλαγών που έφερε η συμμετοχή μας στην ΕΕ. Κάποιοι λένε πως η ΕΕ έριξε λεφτά στην Ελλάδα απλά εμείς δε τα εκμεταλλευτήκαμε σωστά. Αδελφοί μου, θεωρείτε ότι οι ευρωπαίοι και οι δανειστές μας ήταν χαζοί; Πιστεύεται ειλικρινά ότι δε γνώριζαν το που πήγαιναν τα λεφτά και τι γινόταν στην Ελλάδα; Μας είχαν τόση εμπιστοσύνη που μας πέταγαν από τον ουρανό ευρωπαϊκά κονδύλια; Όχι. Το σχέδιο ήταν μελετημένο και μακροπρόθεσμο δημιούργησαν εκείνες τις προϋποθέσεις κυρίως στο πολιτικό σκηνικό της χώρας ώστε να διαβρώσουν τη συνείδηση του λαού, να ανοίξουν μια αγορά και ένα εμπορικό κέντρο όπως η Ελλάδα, να αναστείλουν τη παραγωγή της χώρας μέσω της αστυφιλίας και του μοντέλου του σύγχρονου τρόπου ζωής που προβαλλόταν και συνεχίζεται να προβάλετε με αποτέλεσμα τη μείωση της αγροτικής παραγωγής, των βιομηχανιών και των βιοτεχνιών, κάναμε έργα μη παραγωγικά όπως δρόμους, γήπεδα (ολυμπιακοί αγώνες) και προγράμματα επιχορήγησης ¨επιχειρηματιών¨ όπου άνοιγε ο κάθε ένας ένα μαγαζάκι, όμως το μαγαζί πρέπει κάτι να πουλάει, παραγωγή η χώρα μας δεν είχε οπότε τα προϊόντα θα πρέπει να εισαχθούν από το εξωτερικό. Τι ποιο εύκολο να εισάγεις προϊόντα από τους δανειστές σου; Κυρίως με το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα τα πράγματα έγιναν πολύ εύκολα. Τώρα όμως το σχέδιο έφθασε στο τέλος του. Πέτυχαν το σκοπό τους και περνούν στο επόμενο επίπεδο. Φθηνά εργατικά χέρια για τις ευρωπαϊκές εταιρίες. Πολύ σύντομα η Ελλάδα θα είναι ένας παράδεισος για τις πολυεθνικές. Θα γίνουμε η Κίνα της δύσης. Οι επενδύσεις στο τέλος θα φέρουν το κράτος και τον επιχειρηματικό κόσμο σε ανάπτυξη και θα υπάρξει και πάλι μείωση της ανεργίας. Θα το δείτε θα περάσουμε σε θετικό πρόσημο στον τομέα της ανάπτυξης σε λιγότερο από 3 χρόνια, αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα επανέλθει και το βιοτικό επίπεδο του Έλληνα. Εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σε συνθήκες μεσαίωνα με μισθούς πείνας για να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε το μεγάλο μας ¨χρέος¨, (εξάλλου μετά τη ψήφιση του χθεσινού νομοσχεδίου έχουν καταργηθεί και επίσημα όλα τα εργασιακά δικαιώματα). Θα μας κάνουν και μερικά ¨δωράκια¨ για να το βουλώνουμε και όλα καλά. Αυτή είναι η πρόβλεψή μου για τα επόμενα χρόνια αλλά μάντης δεν είμαι. Μπορεί οι Έλληνες να με εκπλήξουν ευχάριστα ανατρέποντας για άλλη μια φορά τα δεδομένα ακόμη και με ακραία βία αν χρειασθεί. Όμως για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχουν Έλληνες. Υπάρχουν ΕΛΛΗΝΕΣ;

ΥΓ: Για το νεκρό διαδηλωτή δε μπορώ να πω τίποτα άλλο εκτός από το να εκφράσω τη λύπη μου…

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται . Είναι στάσιμη!!!

«Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις τοιαύτας: α) Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντες κοχλιάριον βυθίζωσι τούτον εις την χύτραν του προϋπολογισμού. β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον ζητούν επί παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον. γ) Εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχουν κοχλιάριον ούτε ζητούν τοιούτον, αλλά είναι επιφορτισμένοι να γεμίζωσι την χύτραν διά του ιδρώτος τους».
Εμμανουήλ Ροΐδης

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Οι Έλληνες πληρώνουν την κρίση με την υγεία τους


Τη στιγμή που οι οικονομικές απαιτήσεις της χώρας αυξάνονται και γίνονται περικοπές ακόμα και στον τομέα της υγείας, αυξάνονται τα κρούσματα AIDS, οι χρήστες ναρκωτικών αλλά οι απόπειρες αυτοκτονίες.
Οι Έλληνες όπως σημειώνει σε ρεπορτάζ του ο Guardian, πληρώνουν την οικονομική κρίση με την υγεία τους, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή αφού δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν για φάρμακα και νοσηλεία.
Οι δύο αρθρογράφοι αναφέρουν την εμπειρία που είχαν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στις 4 τα ξημερώματα με τους ασθενείς να σχηματίζουν μια ατελείωτη ουρά.
"Ο Δρ. Σαμάρκος εργάζεται ασταμάτητα 14 ώρες, ενώ οι ασθενείς τον πολιορκούν, λέγοντάς του πως δεν έχουν να πληρώσουν τις εξετάσεις και τα φάρμακα που τους χορηγεί", αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.
Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει το παράδειγμα ενός διαβητικού άνδρα, ο οποίος ενώ εξετάστηκε πριν από μέρες, δεν ακολούθησε την απαιτούμενη αγωγή καθώς δεν μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά.
"Όταν βλέπεις ένα διαβητικό να μη μπορεί να αγοράσει ινσουλίνη, ξέρεις ότι πρόκειται  να πεθάνει", λέει ο γιατρός, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει καμία υποδομή για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους.
"Το σύστημα έχει αποτύχει να εξυπηρετήσει τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη", τονίζει.
Παράλληλα, ο Guardian αναφέρεται σε μια μελέτη που δημοσιεύεται στην βρετανική ιατρική επιθεώρηση Lancet.
Σύμφωνα με τη μελέτη, την οποία υπογράφει ο ελληνικής καταγωγής Αλέξανδρος Κεντικελένης του τμήματος κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, και ο καθηγητής Μάρτιν ΜακΚι, οι Έλληνες χάνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες περίθαλψης και αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό HIV και από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
Η εν λόγω μελέτη προειδοποιεί για μια ενδεχόμενη ελληνική τραγωδία, υπογραμμίζοντας τη δραματική επιδείνωση της υγείας των Ελλήνων και μια υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών λόγω της οικονομικής πίεσης.
Οι συντάκτες της μελέτης βασίστηκαν σε στοιχεία από την ελληνική κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες πηγές, ενώ επικαλούνται και ανεπίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ελληνικό Κοινοβούλιο από το υπουργείο Υγείας, βάσει των οποίων οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν κατά 25% το 2010 σε σχέση με το 2009 και κατά 40% το πρώτο εξάμηνο του 2011 σε σχέση με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους.
"Υπάρχουν σημάδια ότι η υγεία έχει επιδεινωθεί, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες", αναφέρουν οι επιστήμονες, προσθέτοντας πως υπήρξε αύξηση 14% των Ελλήνων που δηλώνουν πως η υγεία τους είναι σε "κακή κατάσταση" ή "πάρα πολύ κακή" μεταξύ του 2007 και 2009.
Μεταξύ άλλων, στα τέλη του 2010 υπήρξε κατακόρυφη αύξηση των μολύνσεων από τον ιό HIV, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι το 2011 θα υπάρξει επιπλέον αύξηση των κρουσμάτων κατά 52%.
Παράλληλα, έχει αυξηθεί η βία ενώ οι ανθρωποκτονίες και οι ληστείες έχουν διπλασιαστεί τη χρονική περίοδο 2007 με 2009. Κατά το ίδιο διάστημα μειώθηκε κατά περίπου 40% ο αριθμός των δικαιούχων επιδομάτων πρόνοιας εξαιτίας των περικοπών.
"Γενικά η εικόνα της υγείας των Ελλήνων είναι ανησυχητική", καταλήγουν οι ειδικοί.
Βρετανία: Απλήρωτα νοσήλια από Έλληνες ασθενείς
Απλήρωτους λογαριασμούς άφησαν Έλληνες ασθενείς που νοσηλεύτηκαν ιδιωτικά στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο "Κινγκς Κολλετζ", αναφέρει άλλο δημοσίευμα, αυτή τη φορά από την εφημερίδα του Λονδίνου "Evening Standard".
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Έλληνες, που νοσηλεύτηκαν κυρίως για ασθένειες ήπατος και για μεταμοσχεύσεις, άφησαν απλήρωτους λογαριασμούς, ύψους 1.900.000 λίρες.
Η διεύθυνση του νοσοκομείου, αναφέρει η εφημερίδα, έχει αρχίσει δικαστικές ενέργειες για να διεκδικήσει τις οφειλές και -όπως δήλωσε εκπρόσωπός της, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για να εισπράξει ένα μέρος του οφειλομένου ποσού, περίπου 500.000 λίρες.
Στο παρελθόν το Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Λονδίνο μεσολαβούσε για να δίνει εγγυήσεις και να πληρώνει τα έξοδα νοσηλείας στα αγγλικά νοσοκομεία, Ελλήνων ασθενών που είχαν έγκριση από ελληνικούς δημοσίους οργανισμούς. Τώρα η διαδικασία  αυτή, όπως και το Προξενείο, έχουν καταργηθεί

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Η χαμένη τιμή του χλιδόφτωχου - Μεγάλες Αλήθειες 1000%...

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΒΑΞΕΒΑΝΗ


Η συντριβή του συστήματος και το τέλος του διεστραμμένου «εγώ».


Χειρότερο απ το βλέμμα ενός δαρμένου σκύλου είναι το βλέμμα ενός ανθρώπου σαν δαρμένου σκύλου. Το βλέμμα του φόβου που δεν τον φιλτράρει η λογική, που δεν τον αναιρεί καμιά ελπίδα. Δεν υπάρχει χειρότερος φόβος απ τον αόριστο φόβο. Δεν ξέρεις τι πρέπει να φοβάσαι και καταλήγεις να φοβάσαι τα πάντα. Λίγο πριν απ το τέλος, φοβάσαι τον φόβο σου και καταλήγεις να φοβάσαι τον εαυτό σου.


Γέμισαν οι δρόμοι τέτοια βλέμματα. Άνθρωποι που δεν ξέρουν τι πρέπει να φοβούνται, σαν τα σκυλιά που περιμένουν το χτύπημα. Πού πάμε; Τι θα μας συμβεί; Κανένας δεν μπορεί ν απαντήσει αλλά και κανένας δεν θέλει. Τι κακό θα συμβεί; Θα χάσουμε τη δουλειά μας, το σπίτι; Θ αναγκαστούμε να ζήσουμε με λιγότερα; Η τηλεόραση 52 ιντσών δεν θα προσφέρει καμιά απόλαυση; Θ αναγκαστούμε να ψάχνουμε στα σκουπίδια; Θα είμαστε υποχρεωμένοι να πίνουμε ρετσίνα με τον γείτονα που δεν γνωρίζουμε καν, όπως σ εκείνες τις ταινίες με τον Ρίζο και τη Βλαχοπούλου; Υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει η πόρτα και να είναι ο διπλανός που ζητάει ένα λεμόνι; Ποιο απ όλα είναι το δικό μας σενάριο;


Δεν είμαι σίγουρος πως η πτώχευση είναι η καταστροφή της Ελλάδας. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που θα πτωχεύσει. Η Παιδεία των προσωπικών Πανεπιστημίων και της κομματικής συναλλαγής; Οι εφορίες της διαφθοράς; Τα νοσοκομεία με το φακελάκι; Μήπως θα συντριβεί το πολιτικό μας σύστημα, αυτή η μεγάλη αποθήκη με ψεύτες, φαφλατάδες και ανεπάγγελτους; Θ’ αναγκαστεί ο Δημήτρης Ρέππας να γίνει οδοντογιατρός, ο Καραμανλής δικηγόρος και ο Βενιζέλος αδύνατος; Ποια, αλήθεια, είναι η μεγάλη καταστροφή που φοβόμαστε;


Υπάρχουν πολλά που θα χάσουμε, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτά που δικαιούμαστε και πολύ περισσότερο αυτά που χρειαζόμαστε. Στη γειτονιά μου θα κλείσουν τα 7 καταστήματα μανικιούρ-πεντικιούρ και τα 6 κομμωτήρια και θα μείνει μόνο ο ένας φούρνος που θα πουλάει είδος ανάγκης: ψωμί. Οι κυρίες θα πάψουν να ισορροπούν επικίνδυνα πάνω σε αφόρετες γόβες και τεχνητές επιθυμίες. Οι τράπεζες δεν θα έχουν διακοποδάνεια. Ο Ρέμος δεν θα βρίσκει κανέναν να του ρίξει δυο γαρύφαλλα. Η Φιλιππινέζα δεν θ αναθρέφει πια τα παιδιά. Οι σύγχρονες μανάδες ίσως δεν θ αναφωνούν «δεν αντέχω», γιατί θ ανακαλύψουν τη σημασία και της λέξης και της αντοχής. Τα παιδιά μας, όταν βγάζουν με 10 το λύκειο, θα πηγαίνουν σε κάποια τεχνική σχολή και όχι στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου που αναλαμβάνει να βαφτίσει τους κατιμάδες επιστήμονες με το αζημίωτο.


Ίσως χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο όπως σε όλη την Ευρώπη, για να επικοινωνούμε και όχι για να εξευτελιζόμαστε. Το «ουάου» θα πάψει να είναι το υποκατάστατο του οργασμού στις κουβέντες που ψάχνουν την επιβεβαίωση της ανοησίας. Μπορεί να ψάξουμε περισσότερο τον πραγματικό οργασμό, μαζί με τους κανονικούς ανθρώπους που θα μας κάνουν να τους εκτιμάμε. Θ αρχίσουμε να αξιολογούμε ποιος είναι ικανός και χρήσιμος και όχι αναγνωρίσιμος. Οι μανάδες δεν θα ζητάνε αυτόγραφο από την Τζούλια για τις κόρες τους.


Πιο πολύ, νομίζω, θα καταστρέψουμε με τα χέρια μας εκείνο το διεστραμμένο «εγώ» που επιμένει να μας αξιολογεί και να μας συγκρίνει με βάση τις πισίνες, τη μάρκα του αυτοκινήτου και τις κακόγουστες καρό ταπετσαρίες που φοράμε επειδή γράφουν Burberry. Μπορεί να μη θέλουμε πια να γίνουμε πλούσιοι, αλλά ουσιαστικοί. Μπορεί ίσως και ν αγαπηθούμε περισσότερο, ανακαλύπτοντας τη συλλογικότητα και το ενδιαφέρον για μια ζωή που είναι κοινή. Οι επιπόλαιοι θα ξαναγίνουν επιπόλαιοι και δεν θα είναι πια τρέντι.


Οι αγρότες θα επιστρέψουν στα χωράφια. Και οι Ουκρανές, που έτρωγαν τις ψεύτικες επιδοτήσεις, στα σπίτια τους. Στα καφενεία των χωριών θα συζητάνε ξανά ποιο παιδί πρόκοψε και όχι ποιο πήγε σε ριάλιτι. Οι DJs, οι image makers, οι κουρείς σκύλων, ίσως χρειαστεί να βρουν μια άλλη δουλειά.


Το σύστημα της αξιολόγησής μας θ αλλάξει και ίσως απαιτήσουμε πραγματικά να τιμωρηθούν αυτοί που τα έφαγαν. Παρουσία μας, πάντα. Ίσως δεν ξαναψηφίσουμε εκείνους που μας έφεραν σε αυτήν τη θέση. Και ίσως καταλάβουμε πως τα κοράκια του εξτρεμιστικού καπιταλισμού, που φαίνονταν καναρίνια μέσα από τα κουστούμια και τις τηλεοράσεις, ήταν αυτοί που μας εξαπάτησαν την ώρα που ζαλιζόμασταν με Johnnie Black. Ίσως ψάξουμε για μια πιο δίκαια ζωή, χωρίς να μετράμε την απόδοση δίκιου με τη σύγκριση τραπεζικών λογαριασμών.


Μπορεί ξαφνικά οι καλλιτέχνες ν αρχίσουν να παράγουν κι αυτοί, πατώντας σε αυτό που είναι ζωή και όχι στις κρατικές επιδοτήσεις, σαν να πουλάνε βαμβάκι, και στις δημόσιες σχέσεις.


Δεν είμαι σίγουρος πως όλα αυτά είναι κακά. Ναι, θα υπάρξουν χιλιάδες άνεργοι. Θα χτυπηθεί το Δημόσιο. Αυτό που βρίζουμε όλοι πως είναι αντιπαραγωγικό, μας ταλαιπωρεί και δεν μας εξυπηρετεί. Θ απολυθούν κάποιοι απ αυτούς που μπήκαν με ρουσφέτι, γλείψιμο, αναξιοπρέπεια. Τα επαρχιακά μουσεία της χώρας δεν θα έχουν δέκα κηπουρούς, θα καταργηθούν οι «Οργανισμοί Αναξιοπαθούντων Κορασίδων» και οι «Πολιτιστικοί σύλλογοι για τη σουρεαλιστική προσέγγιση της ζωής του Λάμπρου Κατσώνη». Οι ανύπαντρες κόρες αξιωματικών δεν θα παίρνουν επίδομα. Και όσες απ αυτές είναι επώνυμες δεν θα είναι «κατά του γάμου από άποψη», για να παίρνουν το επίδομα.


Φοβάμαι, όπως όλοι. Αλλά θέλω και να συντριβεί ένα σύστημα που αναπαράγει τη σαπίλα. Που βαφτίζει Δημοκρατία τον διεφθαρμένο του εαυτό, Δικαιοσύνη την ατιμωρησία του κι ευτυχία την κενότητα και τον ευδαιμονισμό. Φοβάμαι. Γι αυτό θέλω να τελειώνουμε.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Οικονομική κρίση και 17 λόγοι που μου αρέσει

 1. Μου αρέσει που όταν λέω για αύξηση στο αφεντικό μου δε με αγριοκοιτάζει αλλά λιώνει στα γέλια. Άσε που έδιωξε κάνα δυο που δε μου άρεσε η μούρη τους.
 2. Μου αρέσει που πολλοί φίλοι μου μετανάστευσαν για καλύτερο μέλλον, γιατί θα έχω extra προορισμούς διακοπών στο εξωτερικό. Άσε που όλο και κάτι θα στέλνουν τις γιορτές.
 3. Μου αρέσει που ακρίβυνε η βενζίνη και είναι απλησίαστη, και κουνάω λιγότερο το αμάξι γιατί αυτό σημαίνει ότι θα το έχω για περισσότερα χρόνια, κάνω καλό στην καρδιά μου και είμαι και πολύ μούρη όταν προτείνω σε φίλους να πάμε τσάρκα με το αμάξι στην εθνική. Άσε που όταν πάμε για μπάνιο το καλοκαίρι τσοντάρουν πια όλοι για βενζίνη ενώ παλιά κάναν τον κινέζο.
 4. Μου αρέσει που τα καφενεία έχουν γεμίσει άνεργους επιστήμονες με 2 μεταπτυχιακά. Πλέον πας για ουζάκι και αντί για μπάλα συζητάς για μαύρες τρύπες τουλάχιστον.
 5. Επιπλέον για τις γκόμενες, είσαι σίγουρος πια 100% ότι δε σε θέλει για τα λεφτά σου.
 6. Μου αρέσει που ο κουλουρτζής έξω από τα μπουζούκια έχει πιο πολύ δουλειά από τη λουλουδού μέσα στα μπουζούκια.
 7. Μου αρέσει ο καφές που κερδίζω στο τάβλι με φιλαράκια αποτελεί το 2%του μισθού μου που σημαίνει ότι σε 50 παρτίδες έχω βγάλει ένα μισθό.
 8. Μου αρέσει που θα κόψουν τα επιδόματα. Δεν άντεχα να περιμένω σε ουρές όρθιος.
 9. Μου αρέσει που το μέλλον της χώρας είναι αβέβαιο, γιατί σε όλους μας έλειπε λίγο πολύ η περιπέτεια στη ζωή μας.
 10. Μου αρέσει που μπορώ να έχω κατάθλιψη ελεύθερα. Παλιά μου τα είχαν πρήξει όλοι "Τι σου λείπει ρε μαλάκα ; Τη δουλειά σου την έχεις, το αμαξάκι σου, τι άλλο θες ;"
 11. Μου αρέσει που στο σούπερ μάρκετ σπάνια περιμένεις πια τον μπροστά να χτυπήσει 2 καρότσια ψώνια, και αν πέσεις σε τέτοιον, του λες να σε καλέσει και σένα στο πάρτι.
 12. Μου αρέσει που βλέπω αυτούς που αποταμίευαν τόσα χρόνια, να χάνουν τα λεφτά τους, γιατί νιώθω καλύτερα που εγώ τα χάλαγα πάντα μέχρι τελευταίο ευρώ και τώρα από "σπάταλος" έγινα "προνοητικός" γιατί τουλάχιστον πρόλαβα και τα χάρηκα.
 13. Μου αρέσει που γίνονται πιο πολλοί πολιτικοί γάμοι, γιατί σε αυτούς τουλάχιστον δε χρεώνουν για τους πολυέλαιους.
 14. Μου αρέσει που την έχουν δει ξαφνικά όλοι οικολόγοι, και καλά ότι κάνουν οικονομία γιατί προστατεύουν το περιβάλλον.
 15. Μου αρέσει που λένε ότι θα ξαναγυρίσουμε στη δραχμή, γιατί επιτέλους θα ξοδέψω τις δραχμές που είχα φυλάξει για ενθύμιο και μου έσπαγαν τα νεύρα όταν δεν είχα μία και υπολόγιζα ότι αντιστοιχούν σε 60-70 ευρώ αλλά δεν τις άλλαζε πια η τράπεζα.
 16. Μου αρέσει που αν πω ότι δουλεύω 2 φορές τη βδομάδα με κοιτούν με συμπάθεια και μου λένε κουράγιο, ενώ πιο παλιά σκεφτόντουσαν "Ρε τον τεμπέλη"..
Μου αρέσει που θα έχω και γω μία ιστορία πόνου και δυστυχίας να λέω στις επόμενες γενιές για το παρελθόν της χώρας, όπως εμείς ακούγαμε για χούντα και κατοχή. Αλλιώς θα με πέρναγαν για πολύ φλώρο.

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Συγκλονιστικά σκίτσα σε ρεαλιστικά σενάρια


Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Αν είναι έτσι οι «γραφικοί», ποιοι είναι τότε οι ηγέτες;
Δήλωση του Ούγκο Τσάβες (Ιούλιος 2010):

Με ρωτάτε γιατί στείλαμε φυλακή όσα στελέχη μας κλέψανε; Γιατί κλέψανε! Και δεν τους τιμωρήσαμε εμείς αλλά οι θεσμοί. Μου λένε «γιατί άφησες να μπει φυλακή ο υπουργός άμυνας και δεν τον κάλυψες επειδή ήταν προσωπικός σου φίλος;». Μα... γιατί έκλεψε!

Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μας, την πίστη του λαού στη κυβέρνηση. Πρόδωσαν τον Λαό, τη Δημοκρατία, το Στρατό, την Πατρίδα, το Έθνος; Τιμωρούνται από τη Δικαιοσύνη! Αν τους αφήσεις θα διαφθείρουν κι άλλους. Γι' αυτό φυλακίστηκαν. Τιμωρώντας τη διαφθορά κρατάμε γεμάτα τα ταμεία και τη Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τη μαφία των τραπεζών μακριά απ' τα πόδια μας. Δεν καταντάμε Ελλάδα!

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ!!! (video)

Ημερολόγιο απο σχολείο της ΚιμώλουΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ......

Δείτε παρακάτω πως είναι σε όγκο μετρητά μέχρι 114,5 τρις δολάρια. 
100 Δολάρια


  Δέκα Χιλιάδες Δολάρια ( Ο μέσος ετήσιος μισθός στην Γη)


 

 Ένα Εκατομμύριο δολάρια (δεν είναι τόσο μεγάλο σε όγκο, ο μέσος άνθρωπος στη Γη τα κερδίζει σε 92 χρόνια δουλειάς) 
 


 Εκατό Εκατομμύρια Δολάρια (Αρκετά για όλους, Χωράνε σε μια συνηθισμένη παλέτα φορτίων)

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ επιστολή ενός κάτω των 55 απόστρατου: "Σας φτύνω...επώνυμα"

Είμαι κάτω από 55 ετών Ανώτερος Αξιωματικός ε.α και φτύνω στα μούτρα σας .

Έχω τιμηθεί με όλα τα μετάλλια και τα παράσημα ,με εύφημο μνεία για τις υπηρεσίες μου , δεν 'έχω τιμωρηθεί ποτέ μου και έχω υπηρετήσει σε όλο τον κόσμο .

Έχω υπηρετήσει 22 χρόνια στην ειδική μονάδα ΧΩΚ και ήμουνα παντού και πάντα και στην κρίση των Ιμίων ενεργοποίησα τους Πυραύλους ΧΩΚ .


Στα 39 μου έπαθα έμφραγμα και υπεβλήθηκα σε εγχείρηση ανοικτής καρδιάς ..

Από τότε υπηρέτησα σε υπηρεσία γραφείου αποφάσισα να παραιτηθώ στα 50 μου με σκοπό να φροντίσω την υγεία μου ..
Επειδή σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τα μοσχεύματα έχουν ορισμένο χρόνο ζωής δεν πρόκειται να φτάσω στην ηλικία των 55 ετών , φτύνω τώρα στα μούτρα σας γιατί δεν προλαβαίνω να φτύσω στους τάφου σας
Λυπάμαι μόνο που από τους Αξιωματικούς του Κέντρου Επιχειρήσεων είμαι ο μόνος στην Ζωή από τους( 3 )τρεις συμμαθητές μου στην ίδια υπηρεσία έχουν πεθάνει οι δύο σε ηλικία 40 χρονών και φέτος πέθανε και ο αντικαταστάτης μου σε ηλικία 35 ετών όλοι από ο έμφραγμα και όλοι από το υψηλό στρες


Λυπάμαι μόνο που δημιούργησα οικογένεια με τρία παιδιά και τα τρία επιστήμονες και άνεργα !!

Λυπάμαι που τόσα χρόνια ήμουν δίκαιος και τίμιος ,λυπάμαι που για τα χάλια της Πατρίδος μου που εσείς είστε οι μοναδικοί υπεύθυνοι και την πληρώνουμε μόνο εμείς .Λυπάμαι που με υποχρέωσαν να πληρώνω τα ταμεία σας και δεν μπορώ να εισπράξω τα χρήματα ούτε καν τις εισφορές μου (λόγω αδυναμία πληρωμής ΜΤΣ ΒΕΑ ) και δεν μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά μου .


Επειδή κάποιοι τα φάγανε και δεν τιμωρήθηκαν ΠΟΤΕ 

Λυπάμαι που τόσα χρόνια δεν σας πήγα στα δικαστήρια γιατί επί 30 χρόνια με υπολογισμένα 10 χρόνια υπηρεσίες και πέραν του ωραρίου ,νυχτερινά και αργίες δεν πήρα ούτε μια δραχμή .. υπερωρία ενώ οι πλασματικές υπερωρίες πάνε σύννεφο παντού Υ.Γ


Επειδή δεν ήμουνα ποτέ ζήτουλας θα ψάξω για μαύρη εργασία να βοηθήσω την οικογένεια μου για να μην φτάσω στο σημείο να σκοτώσω κάποιον πολιτικό ανεύθυνο .Παραθέτω τα προσόντα μου αν κάποιος μπορεί να με χρειαστεί


Γνωρίζω Αγγλικά ,γνωρίζω υπολογιστές γνωρίζω από ασυρμάτους ,γνωρίζω όλα όπλα ατομικά και ομαδικά ,μπορώ να σκοτώσω από 300μ απόσταση με μια σφαίρα , μπορώ να αναχαιτίσω ολόκληρο σμήνος αεροσκαφών και ελικοπτέρων ,μπορώ να ανατινάξω οποιοδήποτε κτίριο, μπορώ να κάνω υποκλοπές τηλεπικοινωνιών ,μπορώ να κάνω παρεμβολές, μπορώ να κάνω ότι δολιοφθορά μπορείτε να φανταστείτε .Έχω ειδική εκπαίδευση στους υπολογιστές με ότι αυτό συνεπάγεται .

Μακρυγιάννης Χρήστος


Ανώτερος Αξιωματικός ε.α

Μετανάστης στην Αλβανία Του Γιαννη Λ. Πολίτη


Ο Πετρίτ μπήκε λαθραία στη χώρα μας, περπατώντας τρεις νύχτες, το 1991, με το πρώτο κύμα της μεγάλης φυγής από την Αλβανία στην Ελλάδα. Κατέληξε κυνηγημένος σε γνωστό θέρετρο της Επτανήσου και βρήκε αμέσως δουλειά στο κτήμα ενός ευκατάστατου επιχειρηματία της περιοχής. Δούλεψε σκληρά και λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησε τη συνηθισμένη πορεία των μεταναστών. Αφησε τις ελιές και έπιασε δουλειά στην οικοδομή, που ήταν σε άνθηση. Εμαθε την τέχνη του χτίστη, την οποία περιφρονούσαν η ντόπιοι, και σιγά σιγά έγινε μικροεργολάβος. Δούλευε σκληρά, μάζευε τα χρήματα ευρώ ευρώ και τα κατέθετε σε ελληνική τράπεζα. Δεν μπήκε ποτέ στον πειρασμό να παίξει στις «πυραμίδες» της χώρας του, όπως πολλοί ομοεθνείς του που εξανέμισαν τους κόπους τους. Οταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου αποφάσισε να γίνει αφεντικό στον τόπο του. Γύρισε στη Χειμάρρα και έχτισε δική του τουριστική επιχείρηση, όπως ακριβώς δηλαδή έκαναν πολλοί Ελληνες που πήγαν μετανάστες στη Γερμανία πριν από 40 χρόνια.
Φέτος ο επιχειρηματίας από τα Επτάνησα χρεοκόπησε. Λίγο η κρίση, λίγο τα δάνεια, λίγο η κακή διαχείριση τον οδήγησαν στο λουκέτο. Ο Πετρίτ, που είναι πλέον μεγάλος και τρανός στην πόλη του, κρατούσε πάντα επαφή με το παλιό του αφεντικό. Εμαθε τα άσχημα νέα και προσέλαβε τον γιο του σερβιτόρο στη Χειμάρρα. Το μεροκάματο είναι 50 ευρώ, υψηλό για την περιοχή, γιατί οι Αλβανοί επιχειρηματίες προτιμούν τους έλληνες σερβιτόρους. Ο λόγος; Μιλούν αγγλικά, έχουν άνεση στη συμπεριφορά και εμπειρία στον τουρισμό. Εχει ο καιρός γυρίσματα...

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Το σύνδρομο του θεατή

 
 Όταν το 1937 ο Γερμανός πάστορας Martin Niemoller (Μάρτιν Νίμελερ), έγραφε
ένα ποίημα, όπου περιέγραφε τις συνέπειες τής «απάθειας» του για τα όσα
διαδραματίζονταν στην Ναζιστική Γερμανία, αμφιβάλω εάν καταλάβαινε ότι στην
ουσία περιέγραφε «Το σύνδρομο του Θεατή» και τη διαχρονικά γενικευμένη
απόδοσή του σε όλες τις μορφές του κοινωνικού και πολιτικού βίου.
Περιέγραφε βιωματικά ο Martin Niemoller:

"Στη Γερμανία οι ναζιστές πρώτα ήρθαν για τους κομμουνιστές κι εγώ δεν
μίλησα γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής.
Μετά ήρθαν για τους Εβραίους κι εγώ δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν Εβραίος.
Μετά ήρθαν για τους συνδικαλιστές κι εγώ δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν
συνδικαλιστής.
Μετά ήρθαν για τους καθολικούς, εγώ ήμουν προτεστάντης και γι' αυτό δεν
μίλησα.
Μετά ήρθαν για μένα, αλλά τότε δεν είχε μείνει πια κανείς, να μιλήσει για
κανέναν."

Σήμερα, παραφρασμένο θα μπορούσε να αποδοθεί, για όσα διαδραματίζονται στη
χώρα μας:

«Πρώτα ήρθαν για τους stagers κι εγώ δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν stager.
έπειτα ήρθαν για τους συνταξιούχους κι εγώ δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν
συνταξιούχος.
Κατόπιν ήρθαν για τους δημοσίους υπαλλήλους κι εγώ δεν μίλησα γιατί δεν
ήμουν δημόσιος υπάλληλος.
Στη συνέχεια ήρθαν για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και πάλι εγώ δεν μίλησα
γιατί δεν ήμουν ιδιωτικός υπάλληλος.
Μετά ήρθαν για μένα, αλλά τότε πια, δεν είχε απομείνει κανείς για να
μιλήσει.»

Αλλά το ίδιο παραφρασμένο θα μπορούσε να αποδοθεί, από τον κάθε Ευρωπαίο:

"Πρώτα ήρθαν για την Ελλάδα και εγώ δεν μίλησα, γιατί δεν ήμουν Έλληνας.
Έπειτα ήρθαν για την Ιρλανδία κι εγώ δεν μίλησα, γιατί δεν ήμουν Ιρλανδός.
Μετά ήρθαν για την Πορτογαλία κι εγώ δεν μίλησα, γιατί δεν ήμουν Πορτογάλος.
Στη συνέχεια ήρθαν για την Ισπανία και την Ιταλία και πάλι δεν μίλησα, γιατί
δεν ήμουν ούτε Ισπανός, ούτε Ιταλός.
Μετά ήρθαν για μένα, αλλά τότε πια, δεν είχε απομείνει κανείς για να
μιλήσει".

Πόσες μορφές της ατομικότητάς μας και του κοινωνικοπολιτικού
μας βίου, ακουμπούν..
 
Γ.Τουλιάτος

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΛΑΤΩΝ


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥΛΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

                                                          Πουλάτα 5 Σεπτεμβρίου 2011


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλώ όπως αποφεύγετε τη ρίψη χορταριών και λοιπών ογκωδών αντικειμένων σε πεζοδρόμια και λοιπούς  κοινόχρηστους χώρους καθώς συμφωνά με τον νόμο 1080/80 θα επιβάλλεται πρόστιμο.
Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι από 1/9/2011 η Δημοτική Ενότητα Σάμης δεν έχει κανέναν εργάτη στον τομέα καθαριότητας
Σε περίπτωση που έχετε χορτάρια και λοιπά ογκώδη για απόρριψη ο μόνος τρόπος είναι να τηλεφωνήσετε στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Σάμης στο τηλέφωνο 2674360522 για να σας ενημερώσουν την ακριβή ημερομηνία που θα περάσει το φορτηγό του Δήμου Κεφαλλονιάς .
Σας ευχαριστώ για την συνεργασία και την κατανόηση 
Ο κοινοτικός εκπρόσωποςΒουτσινάς Νικόλαος

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2011

ΚΑΜΙΚΑΖΙ ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ : ΧΑΛΙΩΤΑTA 14/8/2011

Κουρλαθηκε ο βιολιτζης εσαρτισε στη μηχανη και εκοβε βολτες με το βιολι του ...

Αφιερωμενο στο Γ Κωψαχειλη... να ναι καλα να μας διασκεδαζει και σε αλλα Πανυγηρια

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ- ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε όλους τους συγχωριανούς μας ότι το μήνα Μάρτιο 2011 θα διενεργηθεί από την πολιτεία Γενική απογραφή οικοδομών - κτιρίων κατά το έτος 2010 καθώς και Γενική απογραφή πληθυσμού - κατοικιών κατά το έτος 2011.

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, ιδιαίτερα για το χωριό μας, να βρεθούμε όλοι μας την ημέρα εκείνη στον τόπο καταγωγής μας και να απογραφούμε στο χωριό μας , άσχετα από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας μας.
Η απογραφή στο χωριό δεν επηρεάζει, ούτε την οικογενειακή μερίδα, ούτε τα εκλογικά μας δικαιώματα. Μπορούμε να απογραφούμε στο χωριό και να έχουμε την οικογενειακή μερίδα και τα εκλογικά μας δικαιώματα εκεί που ζούμε.
Σας ενημερώνουμε ότι από τον αριθμό των κατοίκων που θα απογραφεί στο χωριό μας θα εξαρτηθεί και το ύψος του ποσού της επιχορήγησης που θα λάβει η τοπική κοινότητα Πουλάτων για την επόμενη δεκαετία, δηλαδή τα χρήματα που αντιστοιχούν για κάθε έτος στο χωριό, για να καλύπτουν άμεσες ανάγκες συντήρησης βασικών υποδομών, κ.λ.π.
Η λιγοστή επιχορήγηση (ΣΑΤΑ: Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) που έπαιρνε το χωριό μας, δεν έφτανε να γίνει κανένα έργο υποδομής, παρά μόνο συντήρησης και αυτό με δυσκολία.
Για να μπορέσει το χωριό να εκλέξει τριμελές τοπικό Συμβούλιο, θα πρέπει να έχει πληθυσμό πάνω από 300 άτομα. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2001 το χωριό μας αριθμεί 166 κατοίκους.Δεν είναι ακατόρθωτο να μαζευτούμε στην απογραφή. Ας το κάνουμε στοίχημα για το χωριό μας.
Αν θέλουμε πραγματικά να υπάρξει κάποια ελάχιστη έστω ανάπτυξη και να καλυτερέψουν τα πράματα του τόπου μας, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά την επίσκεψή μας την ημέρα εκείνη στο χωριό.
Παροτρύνουμε λοιπόν όλους τους συγχωριανούς μας να βρίσκονται στο χωριό μας την κρίσιμη εκείνη ημέρα και να απογραφούν εκεί.

Βουτσινάς Νικόλαος - Εκπρόσωπος Τοπικης Κοινότητας

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Επτανήσος Πολιτεία


Τα Επτάνησα είχαν το προνόμιο, εν αντιθέσει προς τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο, να μην αποτελέσουν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αντιθέτως, παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό την εξουσία της «Γαληνότατης Δημοκρατίας της Βενετίας», η οποία είχε αρχίσει να επεκτείνεται στο χώρο αυτό από το 1383, με την κατάληψη της Κέρκυρας. Η Ενετική κυριαρχία στο χώρο των Επτανήσων είχε πολλαπλές συνέπειες για τον ελληνικό πληθυσμό τους: την εξοικείωση των κατοίκων με τη δυτική κουλτούρα, την ανεμπόδιστη άσκηση ~ων θρησκευτικών λειτουργιών, την απρόσκοπτη χρήση της γλώσσας και τη δημιουργία μιας κοινωνικής δομής που έμοιαζε με την αντίστοιχη των δυτικών χωρών (διάκριση μεταξύ πόλης-περιφέρειας, έντονες ταξικές διαφορές.

Η μακραίωνη κυριαρχία των Ενετών καταλύθηκε οριστικά την περίοδο των ναπολεόντειων πολέμων, που συγκλόνισαν την Ευρώπη μετά το 1797. Η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης μεταξύ Γαλλίας, Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (1800) καθόριζε καθεστώς αυτονομίας για τα Επτάνησα, υπό Τ!1ν επικυριαρχία της Πύλης. Συγκροτήθηκε έτσι η Επτάνησος Πολιτεία, το πρώτο ελεύθερο ελληνικό κρατίδιο των νεότερων χρόνων. Το 1807 η Γαλλία κατέλαβε τα νησιά, τα οποία επέστρεψαν στον έλεγχο της Βρετανίας με τη συνθήκη της Βιέννης, το 1815. Από το 1817 τα νησιά απέκτησαν Σύν! ταγμα και τέθηκαν επίσημα «υπό την προστασία της βασίλισσας της Μεγάλης Βρετανίας». Ουσιαστικά - και παρά την ύπαρξη Κοινοβουλίου και Γερουσίας - η πραγματική εξουσία βρισκόταν στα χέρια του διορισμένου από τη Βρετανία - ύπατου αρμοστή.

Η περίοδος που ακολούθησε έθεσε σε δοκιμασία τις αντοχές του καθεστώτος, κυρίως με τις τοπικές εξεγέρσεις εναντίον των Βρετανών.

Οι ενέργειες αυτού του τύπου αντικατόπτριζαν τη διαμόρφωση ανταγωνιστικών κομματικών σχηματισμών, που διαφοροποιούνταν ως προς το ενδεχόμενο αποτίναξης της βρετανικής προστασίας. Επίσης, εξέφραζαν τη διάχυση των ιδεών του Διαφωτισμού, μιας και ο χώρος ήταν προνομιακός ως προς τη διείσδυση φιλελεύθερων ιδεών, κυρίως από την ιταλική χερσόνησο.

Η εσωτερική αυτή διαμάχη πήρε οξύτερο χαρακτήρα με την Ελληνική Επανάσταση και τη δημιουργία του ελληνικού βασιλείου. Το κύριο αίτημα της πλέον ριζοσπαστικής μερίδας των Επτανήσιων ήταν η Ένωση με την Ελλάδα. Επιπλέον, απαιτούσαν κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις (καθιέρωση καθολικής ψηφοφορίας, ελευθεροτυπία). Στους κόλπους της προοδευτικής αυτής μερίδας βρέθηκαν επιφανείς προσωπικότητες της εποχής (όπως ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης).

Η τελική ενσωμάτωση των Επτανήσων στο ελληνικό κράτος πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 1864, ως «δώρο» της Βρετανίας στο νέο ηγεμόνα της Ελλάδας, Γεώργιο Α'.» Τερματίστηκε έτσι οριστικά το καθεστώς της αυτονομίας και η περιοχή συνέδεσε την τύχη της µε τις γενικότερες περιπέτειες του ελληνισμού.

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Πόλεμος επιστολών ΔΕΗ – ΡΑΕ για τα φωτοβολταϊκά των αγροτών

Πόλεμος επιστολών μεταξύ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και ΔΕΗ για τα φωτοβολταϊκά των αγροτών.
    Ο πρόεδρος της ΡΑΕ Νίκος Βασιλάκος, αμφισβητεί τον πρόεδρο της ΔΕΗ Αρθούρο Ζερβό και τα στοιχεία που έστειλε -με επιστολή του προς τη ΡΑΕ- αναφορικά με τον κορεσμό των δικτύων τα οποία δεν μπορούν να απορροφήσουν την ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά των αγροτών σε 16 νομούς.
    Η ΡΑΕ ζητά διευκρινήσεις για τον τρόπο που η ΔΕΗ υπολόγισε τους περιορισμούς. Ταυτόχρονα, ζητά από τη ΔΕΗ, εφόσον κάνει λόγο για κορεσμό, να απαντήσει ποιο θα ήταν το κόστος και ο χρόνος υλοποίησης ώστε να ενισχυθούν τα δίκτυα σε 16 νομούς.
 
Και ολα αυτα γινονται την στιγμη που Η κυβερνηση και η ΔΕΗ θα προβούν στο αμέσως επόμενο διάστημα ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την εξεύρεση στρατηγικού εταίρου για την υλοποίηση έργου στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο στρατηγικός εταίρος που θα επιλεγεί θα συμμετέχει από κοινού με την ΔΕΗ στην εταιρία Ηλιακό Βέλος Ένα ΑΕ, η οποία είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ και έχει ήδη καταθέσει σχετική αίτηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τη λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 200MW (έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση στις 13.12.2010).

Το ύψος της επένδυσης εκτιμάται στα 600 εκατ. ευρώ περίπου ενώ η παραγόμενη ενέργεια θα ανέρχεται σε 260,000 MWh ετησίως, επιτυγχάνοντας μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 300,000 τόνους.

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Εμπρησμός στο Λύκειο Σάμης

Σύμφωνα με πληροφορίες μας ο εμπρησμός του Λυκείου της Σάμης ίσως έγινε χθες το βράδυ. Οι εμπρηστές έσπασαν ένα τζάμι και πέταξαν μέσα στο γραφείο ένα εύφλεκτο υλικό που πήρε φωτιά.

Η φωτιά δεν έγινε αντιληπτή. Βρήκαν σήμερα τις ζημιές που πήγαν τα παιδιά για μαθήματα χορού. Στο σχολείο έφθασε αμέσως και ο Αντιδήμαρχος Σάμης Σπύρος Κουνάδης.

Η Αστυνομία και Πυροσβεστική διενεργουν έρευνα.
περισσοτερα εδω: http://kefaloniapress.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=17822&Itemid=38

Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Καθορισμός εξόδων κίνησης προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, προέδρου συμβουλίου τοπικής κοινότητας και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας

1. Καθορίζουμε τα έξοδα κίνησης που δικαιούται να εισπράττει μηνιαίως ο πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, ο πρόεδρος συμβουλίου τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας, βάσει της χιλιομετρικής απόστασης κάθε μιας από τις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες από την έδρα του οικείου δήμου, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες αρμοδιότητες που τους αποδίδονται με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, ως ακολούθως:
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ:

α) ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

β) ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ


ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 (ΜΕΤΡΑ)
  ΑΠΟ ΕΩΣ                                          ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΕΥΡΩ)

0           εως 10.000                                 300
10.001εως  20.000                                  350
20.001 Και ανω                                       400


2. Τα έξοδα κίνησης της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλονται κάθε μήνα στους δικαιούχους, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2685/1999, περί κάλυψης δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες.

1. Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού (ΚΑ 8521) του προϋπολογισμού εξόδων του δήμου.

2. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:

α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού.

β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους.

γ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 10.001 και περισσότερους κατοίκους.

3. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους, ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό μεγαλύτερο από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του δημάρχου.

4. Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010 στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως:

α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ΄).

β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 82 περίπτ. δ΄).

γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε΄).

δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄ ).

5. Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν 3463/2006 και 35 του ΒΔ 17/5-15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν 2362/95 και 22-32 του ΠΔ 774/1980.

6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ


Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Για ποια χρεοκοπία μας μιλάνε;;;

Έχετε δανείσει 100 ευρώ σε έναν με μισθό 100 ευρώ και 500 ευρώ σε κάποιον με μισθό 1000 ευρώ. Ο πρώτος σας χρωστάει το 100% του μισθού του... ενώ ο δεύτερος σας χρωστάει το 50% του μισθού του. Βάσει ποιας λογικής θα κυνηγούσατε τον πρώτο που αδυνατεί να πληρώσει το χρέος του και θα αφήνατε τον δεύτερο που ΜΠΟΡΕΙ να πληρώσει; Γιατί προσπαθείτε να πάρετε τα 100 και όχι τα 500;


Αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει με το ΔΝΤ.
Είδα στο διαδίκτυο τον κατάλογο με τα χρέη όλων των χωρών της γης. Ενδεικτικά:

-Η Γερμανία με 5 τρις έλλειμμα έχει χρέος στο 155% του ΑΕΠ της.

-Η Γαλλία πάλι με 5 τρις έχει χρέος στο 188% του ΑΕΠ της.

-ΟΙ ΗΠΑ με 13 τρις έλλειμμα έχει χρέος στο 94% του ΑΕΠ της.
Οπότε είναι προφανές ότι δεν έχει τόση σημασία το μέγεθος του χρέους όσο το ποσοστό του επί του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος

Μετά από μερικές ματιές στον πίνακα προκύπτουν κάποιες απορίες
Ερώτηση 1. Πως γίνεται και ενώ το Λουξεμβούργο, η Αγγλία, η Ελβετία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Δανία και η Αυστρία έχουν ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ποσοστό χρέους από εμάς, αυτοί να ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ σώσιμο, αλλά αντίθετα έρχονται να σώσουν εμάς;
Ερώτηση 2. Πως γίνεται το Αφγανιστάν με περίπου μισόν αιώνα συνεχείς πολέμους να έχει μόνο 23% του ΑΕΠ του χρέος, την στιγμή που ξέρουμε ότι ένας πόλεμος μερικών ημερών μπορεί να " ξετινάξει" μία χώρα;
Ερώτηση 3. Πως γίνεται να χρωστάνε 29% το Κουβέιτ, 54% το Μπαχρέιν και τα Αραβικά εμιράτα 56% την στιγμή που είναι παγκόσμιοι προμηθευτές πετρελαίου;
Ερώτηση 4. Πως γίνεται στην Ελβετία με 271% χρέος, μία απλή καθαρίστρια σε νοσοκομείο (περίπου το 2000) να πληρώνεται με 2000 ευρώ μισθό όσα έπαιρνε την ίδια στιγμή (στα βρώμικα καρβουνο-εργοστάσια της ΔΕΗ) ένας «υψηλόμισθος» τεχνικός, ανώτερης στάθμης εκπαίδευσης, ενταγμένος στα υπερ-βαρέα/ανθυγιεινά με 25 χρόνια προϋπηρεσία;
Ερώτηση 5. Πως γίνεται η Νορβηγία με 143% χρέος να μην έχει πρόβλημα και να μην χρειάζεται σώσιμο ή περικοπές;
Ένα πραγματικό παράδειγμα από εκεί: Γνωστός μου μετακόμισε στην Νορβηγία πριν δύο χρόνια. Προσέξτε τώρα τι «έπαθε» εκεί:
α) Έπιασε δουλειά σε κουζίνα εστιατορίου σαν ανειδίκευτος και έπαιρνε 2.500 ευρώ τον μήνα μισθό!

β) Μετά τρεις μήνες στην δουλειά δήλωσε ότι ήταν «ψυχικά κουρασμένος» και του έδωσαν αμέσως άδεια 15 ημερών!

γ) Με τις επιστροφές φόρων (κάτι σαν το δικό μας δώρο) πήγε μαζί με την γυναίκα του στο Θιβέτ διακοπές.

δ) Τώρα είναι άνεργος (με την δικαιολογία ότι ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕ εκεί που δούλευε!) και για δύο χρόνια παίρνει 1700 ευρώ τον μήνα!

Ερώτηση 6. Γιατί οι παγκόσμιοι δανειστές δεν ανησυχούν μήπως χάσουν τα 13, 5 τρις που χρωστάνε οι ΗΠΑ, τα 2 τρις που χρωστάει το Λουξεμβούργο, τα 9 τρις που χρωστάει η Αγγλία (κλπ, κλπ) αλλά ανησυχούν για τα 500 δις που χρωστάμε εμείς;
Ερώτηση 7. Πως γίνεται και ολόκληρος ο πληθυσμός της γης χρωστάει το 98% των χρημάτων του;
Ερώτηση 8. Ποιοι έχουν τόσα πολλά ώστε να «αντέχουν» να δανείσουν τόσο πολύ χρήμα;
Ερώτηση 9. Πού τα βρήκαν τόσα χρήματα;
Ερώτηση 10. Γιατί τα χρήματά τους δεν συμμετέχουν στο ΑΕΠ της χώρας τους;
Τελικά μήπως τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η παγκόσμια οικονομία δεν είναι παρά μία τεράστια φούσκα, ενώ το χρήμα είναι ψεύτικο, τυπωμένο στα άδυτα των πολυεθνικών τραπεζών μόνο και μόνο για να επιτευχθεί ένας παγκόσμιος έλεγχος;

Ολόκληρος ο κατάλογος με τα χρέη παγκοσμίως βρίσκεται εδώ: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

TA ΓEΓONOTA TOY 2010

Tα γεγονότα του 2010
H μεγάλη νίκη του κ. Aλέξανδρου Παρίση που θα είναι ο πρώτος δήμαρχος Kεφαλονιάς, η νίκη έκπληξη του νέου δήμαρχου Iθάκης κ. Γιάννη Kασσιανού και η νίκη του πρώτου αιρετού περιφερειάρχη κ. Σπύρου Σπύρου σε συνδυασμό με την ήττα του κ. Hλία Mπεριάτου, και η τριπλή ήττα στο ΠΑΣΟΚ, ήταν τα κορυφαία γεγονότα της χρονιάς που φεύγει.Σημαντικά γεγονότα μέσα στο 2010 ήταν επίσης οι αλλεπάλληλες επιτυχίες της Aστυνομίας, με πρώτη την φρικτή αποκάλυψη ότι ο γιός έβαλε αλλοδαπό να σκοτώσει την μάνα του, την 76χρονη Γερασιμάνθη Aμίτση, εξιχνιάζοντας έτσι το φοβερό έγκλημα της Aγίας Eυφημίας.Aκόμη σημαντικά γεγονότα ήταν τα εγκαίνεια της Πτέρυγας Nιάρχου στο Mαντζαβινάτειο από την τότε υπουργό Yγείας Mαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η επίσκεψη του προέδρου της N.Δ. κ. Aντώνη Σαμαρά, η καμπάνα 25 χρόνων στον πατέρα που βίαζε την κόρη του, το ξεκίνημα του έργου της Πτέρυγας Bεργωτή στο Nοσοκομείο, η κατάργηση της Nομαρχίας και η σύλληψη του δημάρχου Iθάκης κ. Γιώργου Bασιλόπουλου για φωτιάσε χωματερή.Aς δούμε όμως τι μας θυμίζουν τα πρωτοσέλιδα του «H»:Ιανουάριος* Μπαίνει στο Ιπποκράτειο και εγχειρίζεται με επιτυχία ο δήμαρχος Σάμης Μανόλης Βαλέτας.* Ανοίγει στη Σάμη η Αχαϊκή Τράπεζα.* Στα 87 του φέυγει από τη ζωή ο μαχητής της δημοσιογραφίας Γιάννης Βούλτεψης.* Παρά τους φόβους του δήμαρχου Αργοστολίου για κατάρρευση της Γέφυρας, πολύς κόσμος ανεβαίνει εκεί για τον Αγιασμό.

Αλεξάκης Αλέξανδρος: «Τις Πταίει;»

Βιώνουμε πλέον καθημερινά τις συνέπειες μιας πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης και μιας καταστροφικής κινδυνολογίας, η οποία είτε λίγο είτε πολύ επηρεάζει τις ζωές όλων. Πολύς ντόρος λοιπόν τον τελευταίο καιρό για την οικονομική κατάσταση της χώρας μας και τα σενάρια χρεοκοπίας δίνουν και παίρνουν. Ενώ κατά τον διευθύνων σύμβουλο της Pimco Μοχάμεντ Ελ Εριάν η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε αναδιαπραγμάτευση του χρέους της εντός τριετίας, ο αρμόδιος Ευρωπαίος επίτροπος, Όλι Ρεν την ίδια στιγμή αποκλείει κάθε ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης χρέους στην Ευρωζώνη. Ατελείωτες λοιπόν συζητήσεις και χιλιάδες τόνοι μελανιού καταναλώνονται καθημερινά για την εγχώρια και διεθνή κρίση, τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα και στο κατά πόσο η σημερινή κυβέρνηση θα καταφέρει να αποτρέψει την χρεωκοπία της Πατρίδας μας. Είναι νωπά στην μνήμη μας τα σενάρια που προέβαλλαν τα ΜΜΕ πριν λίγο καιρό. Ένα από αυτά έλεγε ότι η χρεωκοπία είναι δεδομένη και έτσι δεν θα εξασφαλίζαμε το δεύτερο πακέτο στήριξης. Ενώ ένα άλλο μιλούσε για επιστροφή της χώρας στην δραχμή ! Λίγους μήνες μετά γνωρίζουμε ότι το δεύτερο αλλά και το τρίτο πακέτο εξασφαλίστηκαν και τα σενάρια της δραχμής ήταν δημιούργημα της φαντασίας κάποιων.

ΘHΣAYPOΣ AΠO ...ANΘPAKA!

Μία τρισδιάστατη πρόταση έκανε πρόσφατα ο δήμαρχος Σάμης και πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Μανόλης Βαλέτας στον δήμαρχο Κεφαλονιάς κ. Αλέξανδρο Παρίση, με στόχο ο πρώτος ενιαίος Δήμος του νησιού μας να έχει οφέλη από το δασικό μας πλούτο.
O κ. Βαλέτας πρότεινε στον κ. Παρίση την ελεγχόμενη ξύλευση από τα Δάση, την βιομάζα από τα ξύλα και την πράσινη ανάπτυξη, όπως γίνεται στο εξωτερικό.
Ειδικότερα, ο κ. Βαλέτας πρότεινε:1. Καταγραφή των δασικών περουσιακών στοιχείων του Δήμου Κεφαλονιάς και ελεγχόμενη ξύλευση από το Δήμο, το Δασαρχείο και την Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.Υπολογίζεται ότι ο τζίρος του Δήμου από την ξύλευση αυτή θα είναι πολύ μεγάλος, αφού υπολογίζεται ότι μόνο από τα 53.000 στρέμματα δημοτικού δάσους Σάμης μπορεί να παραχθούν 125 χιλιάδες τόννοι κάρβουνο, που θα αποφέρουν κέρδη 125 εκατομμυρίων Ευρώ.2. O Δήμος μπορεί να έχει μεγάλα κέρδη από τη βιομάζα, η οποία θα παράγεται από τα κομμένα κλαριά των δέντρων από τα δάση όλης της Κεφαλονιάς. Και3. Να γίνει πράξη από το Δήμο Κεφαλονιάς η Πράσινη Ανάπτυξη, με ανταλλαγή διοξειδίου του άνθρακα (που παράγουν στην Ευρώπη οι διάφορες βιομηχανίες που ρυπαίνουν) με ανάλογο οξυγόνο από τα νησιά μας. Τέτοιες ανταλλαγές άρχισαν ήδη να είναι κερδοφόρες σε πολλά μέρη του κόσμου.