Σάββατο, 1 Μαΐου 2010

Και εγένετο… Δήμος Κεφαλονιάς !

"Πρόγραμμα Καλλικράτης"

...25 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Κεφαλονιάς με έδρα το Αργοστόλι αποτελούμενος από τους δήμους α. Αργοστολίου β. Σάμης γ. Πυλαρέων δ. Παλικής ε. λειβαθούς στ. Ελειού- Πρόνων ζ. Ερίσου και την κοινότητα Ομαλών , οι οποίοι καταργούνται .
Β. Στο δήμο Ιθάκης δεν επέρχεται καμία μεταβολή .
http://www.slideshare.net/piazzapopolo/xwrotaxiko-kallikrath

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου