Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Εφοδιασμός δενδρυλλίων ελιάς και οπορωφόρων από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών


Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης
«Ε . Α . Σ . Κ . Ι
Union of Agricultural Cooperatives of Kefalonia & Ithaca
           Αριθμ. Πρωτ.1085/14.11.2011
ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Εφοδιασμός δενδρυλλίων ελιάς και οπορωφόρων από
την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ανταποκρινόμενη στις Δηλώσεις των   Κεφαλλήνων και Θιακών Επαγγελματιών Αγροτών και Ερασιτεχνών Παραγωγών για την προμήθεια δενδρυλλίων ελιάς και οπορωφόρων   ενημερώνει ότι, παρελήφθησαν και διατίθενται σε υπερπροσφορά από την Ένωση πιστοποιημένα δενδρύλλια διαφόρων ποικιλιών όπως μεταξύ των άλλων ροδιές, συκιές, πορτοκαλιές, μανταρινιές και όλες οι ποικιλίες ελιάς (όπως Κορωνέϊκη προς 2,90€) που θεωρούνται σήμερα κατάλληλες για την δημιουργία πυκνών – υπέρπυκνων γραμμικών ελαιώνων με εγγυημένη υψηλή ποιότητα και προσαρμοστικότητα.
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών βρίσκεται πάντα στην διάθεση όλων όσων ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με την καλλιέργεια της μάνας γης για οποιαδήποτε πληροφορία ή τεχνογνωσία η οποία μπορεί με βεβαιότητα, να αποτελέσει τη βάση για την οικοδόμηση μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής, και προπάντων βιώσιμης ντόπιας γεωργίας (τηλ. 26710-22927).
                             Για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
       Κεφαλληνίας  & Ιθάκης
       
        Ανδρέας  Π.  Καλαφάτης
          Πρόεδρος   Δ.Σ.

Η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ενημερώνει για την απαλλαγή από το χαράτσι της ΔΕΗ


Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης
«Ε . Α . Σ . Κ . Ι
Union of Agricultural Cooperatives of Kefalonia & Ithaca
           Αριθμ. Πρωτ.1101/16.11.2011
ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ
Η  Ενωση  Αγροτικών Συνεταιρισμών
ενημερώνει για την
απαλλαγή από το χαράτσι της  ΔΕΗ
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, με βάση το άρθρο 53 του Νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218Α), ενημερώνει κάθε Κεφαλλονίτη και Θιακό ο οποίος είναι κύριος κάτοχος ακινήτων (ή σε περίπτωση επικαρπίας ο επικαρπωτής) που έχουν αποκλειστικά γεωργική, ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση ότι, τα εν λόγω ακίνητα έχουν απαλλαγή από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) με την προϋπόθεση ότι έχουν Τιμολόγιο γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή βιοτεχνικής ή βιομηχανικής χρήσης αντίστοιχα, κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011.
Η πληροφορία της χρήσης λαμβάνεται από το πεδίο Κωδικός Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ.
Προκειμένου να  μην χάσουν για το επόμενο χρόνο την απαλλαγή αυτή οι Κεφαλλονίτες και Θιακοί αγρότες, κτηνοτρόφοι, και βιοτέχνες για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν θα πρέπει σε συνεννόηση με την ΔΕΗ να αλλάξουν τον Κωδικό Χρήσης Τιμολογίου ώστε να τεκμηριώνεται η γεωργική, ή η κτηνοτροφική, ή η βιοτεχνική ή η βιομηχανική χρήση προσκομίζοντας τα ανάλογα έγγραφα που απαιτούνται πριν την 28η Απριλίου 2012.
                             Για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
       Κεφαλληνίας  & Ιθάκης

               Ανδρέας  Π.  Καλαφάτης
          Πρόεδρος   Δ.Σ.

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου η πρώτη θετική απόφαση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Το Ειρηνοδικείο Αργοστολίου, με μία απόφαση – σταθμό που θα αποτελέσει οδηγό για μελλοντικές περιπτώσεις, δικαίωσε δανειολήπτρια... που ζήτησε την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 προκειμένου να ανταποκριθεί στις ληξιπρόθεσμες αλλά και ενήμερες οφειλές της, από τη σύναψη δώδεκα συνολικά δανειακών συμβάσεων με έξι τραπεζικά ιδρύματα.

Το Δικαστήριο, διέγραψε ποσοστό 63% των οφειλών της, όρισε μηνιαίες δόσεις επί μια τετραετία προκειμένου να ικανοποιήσει σύμμετρος τους δανειστές της και προστάτεψε τη κύρια κατοικία της ορίζοντας προς τούτο μηνιαία δόση για δεκατέσσερα έτη με χαριστική περίοδο τριών ετών.

Την ανωτέρω υπόθεση, χειρίστηκα ως πληρεξούσιος δικηγόρος της δανειολήπτριας και διαπίστωσα "ιδίοις όμμασι" την αδυναμία (ή ηθελημένη άγνοια) των τραπεζικών ιδρυμάτων να αντιληφθούν το πνεύμα του νόμου, καθώς της Αιτήσεως στο Ειρηνοδικείο προηγείται προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, η οποία όμως στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων αποτυγχάνει, διότι οι τράπεζες αρνούνται να μειώσουν τις απαιτήσεις τους.

Απέναντι στις αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος βρίσκεται η Δικαιοσύνη, η οποία επιδεικνύει υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφουγκράζεται πλήρως την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα περισσότερα νοικοκυριά της πατρίδος μας. Πλήθος δικαστικών αποφάσεων ανά την Ελλάδα δίνουν το δικαίωμα σε χιλιάδες συμπολίτες μας για ένα νέο ξεκίνημα απαλλαγμένο από σημαντικό μέρος των οφειλών τους.

Ειδικώτερα, ο Ν. 3869/2010, ο οποίος εφαρμόζεται σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, προβλέπει 4 στάδια ρύθμισης:

1. Εξωδικαστικός συμβιβασμός: προβλέπει την υποχρεωτική απόπειρά του, η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα που την έχει αναλάβει. Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μπορούν να αναλάβουν δικηγόροι, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, οι καταναλωτικές οργανώσεις, κ.α.

2. Αίτηση στο Ειρηνοδικείο: η αίτηση περιλαμβάνει κατάσταση περιουσίας και εισοδημάτων οφειλέτη και συζύγου, κατάσταση απαιτήσεων πιστωτών, σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

3. Συμβιβασμός ενώπιον Ειρηνοδικείου: ο συμβιβασμός επιτυγχάνεται με συμφωνία πιστωτών με απαιτήσεις άνω του 51% των οφειλών.

4. Δικαστική ρύθμιση οφειλών: το δικαστήριο μετά τον έλεγχο, εφόσον κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών, προχωρά στη ρύθμιση των οφειλών.

Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη – δανειολήπτη της ρύθμισης χρεών, ήτοι η καταβολή μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ορισμένου ποσού για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του συμμέτρως διανεμόμενο, επιφέρει την απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών.

Η προστασία της κύριας κατοικίας και η εξαίρεσή της από την ρευστοποιήσιμη περιουσία, συνεπάγεται την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι του ποσού του 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, με περίοδο χάριτος και επιτόκιο ενήμερης οφειλής ή μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου και χωρίς ανατοκισμό. Η περίοδος της τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης της οφειλής δεν μπορεί να υπερβεί τα 20 έτη.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για έναν ευνοϊκό νόμο, που αντιμετωπίζει σε ικανοποιητικό βαθμό το μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Παράλληλα η ευρεία εφαρμογή του καταδεικνύει την απαίτηση της κοινωνίας για τη λήψη πρωτοβουλιών από τη κυβέρνηση αντίστοιχου περιεχομένου, με μοναδικό γνώμονα τη στήριξη των πολιτών σε αυτή την ιδιαιτέρως δύσκολη οικονομική και πολιτική συγκυρία.

Ε. Κ.
Δικηγόρος