Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ενημερώνει για την απαλλαγή από το χαράτσι της ΔΕΗ


Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης
«Ε . Α . Σ . Κ . Ι
Union of Agricultural Cooperatives of Kefalonia & Ithaca
           Αριθμ. Πρωτ.1101/16.11.2011
ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ
Η  Ενωση  Αγροτικών Συνεταιρισμών
ενημερώνει για την
απαλλαγή από το χαράτσι της  ΔΕΗ
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, με βάση το άρθρο 53 του Νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218Α), ενημερώνει κάθε Κεφαλλονίτη και Θιακό ο οποίος είναι κύριος κάτοχος ακινήτων (ή σε περίπτωση επικαρπίας ο επικαρπωτής) που έχουν αποκλειστικά γεωργική, ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση ότι, τα εν λόγω ακίνητα έχουν απαλλαγή από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) με την προϋπόθεση ότι έχουν Τιμολόγιο γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή βιοτεχνικής ή βιομηχανικής χρήσης αντίστοιχα, κατά την 17η Σεπτεμβρίου 2011.
Η πληροφορία της χρήσης λαμβάνεται από το πεδίο Κωδικός Χρήσης Τιμολογίου της βάσης πληροφοριών του Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ.
Προκειμένου να  μην χάσουν για το επόμενο χρόνο την απαλλαγή αυτή οι Κεφαλλονίτες και Θιακοί αγρότες, κτηνοτρόφοι, και βιοτέχνες για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν θα πρέπει σε συνεννόηση με την ΔΕΗ να αλλάξουν τον Κωδικό Χρήσης Τιμολογίου ώστε να τεκμηριώνεται η γεωργική, ή η κτηνοτροφική, ή η βιοτεχνική ή η βιομηχανική χρήση προσκομίζοντας τα ανάλογα έγγραφα που απαιτούνται πριν την 28η Απριλίου 2012.
                             Για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
       Κεφαλληνίας  & Ιθάκης

               Ανδρέας  Π.  Καλαφάτης
          Πρόεδρος   Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου