Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Να σταματήσει το αλισβερίσι των υποψηφίων με τα τοπικά

Οι πολίτες της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων περιμένουν από το νέο Περιφερειάρχη να συνεργαστεί αρμονικά με τα αρμόδια υπουργεία και να υλοποιήσει αποτελεσματικά δράσεις στα ακόλουθα πεδία:

1. Την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες νησιωτικές μεταφορές ως προς το σκέλος της επιβατικής μετακίνησης αλλά και αυτό των προϊόντων.

2. Τη βελτίωση των οδικών αξόνων που συνδέουν τις πόλεις με τα λιμάνια ως κάθετοι άξονες της Ιόνιας Οδού και Ολύμπιας Οδού.

3. Την εκτέλεση έργων υποδομής για την αύξηση της λειτουργικότητας των λιμανιών.

4. Την εφαρμογή χωροταξικής πολιτικής με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών με τις ιδιαιτερότητες τους και βάση της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής κάθε περιοχής (σε χερσαίο ή/και θαλάσσιο χώρο). Ειδικότερα, να αποτυπωθεί ειδική μνεία για την νησιωτικότητα στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, τις ΑΠΕ και τις υδατοκαλλιέργειες. Eστίαση στους κρίσιμους πόρους και την ανάλυση των περιορισμών που αυτοί επιφέρουν στις νησιωτικές περιοχές.

5. Τη σύγχρονή ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων ανά νησί.

6. Την αναβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής με την διαφοροποίηση της καλλιέργειας και την τυποποίηση των προϊόντων με νησιώτικη προέλευση αλλά και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών με την ενίσχυση του αγροτουρισμού και όλων των μορφών εναλλακτικού τουρισμού που έχουν εφαρμογή κάθε φορά στον συγκεκριμένο χώρο.

7. Τη βελτίωση της ποιότητας του κλασικού τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με χρήση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε σχέση με το πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλούτο των νησιών.

8. Τη συνέχιση και ενίσχυση των προγραμμάτων LEADER και ΟΠΑΑΧ καθώς και κάθε άλλης δράσης που ενισχύουν την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών.

9. Τη χρήση νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών με την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ, αλλά και βέλτιστων πρακτικών από το ευρωπαϊκό περιβάλλον, με έμφαση στους τομείς υγείας, παιδείας, προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της ποιότητας ζωής των πολιτών, και δημόσιας διοίκησης.

10. Την ανάδειξη των νησιωτικών περιοχών σε κοιτίδες παραγωγής γνώσης μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτομίας σε συνάφεια με την επιχειρηματικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών, δεδομένου του επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού που παραμένει αναξιοποίητο.

11. Την αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως τουριστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των νησιών, αλλά κυρίως ως ισχυρό πόλο ανάπτυξης με την ανατροφοδότηση της πολιτιστικής ταυτότητας μέσω καινοτόμων δράσεων και με το βλέμμα προς το μέλλον.

12. Την τόνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε συνέργεια με την ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών των νησιωτικών περιοχών μέσω της ένταξης τους σε δίκτυα επιχειρηματικότητας και προσανατολισμού τους στην πράσινη επιχειρηματικότητα.

Οι πολίτες περιμένουν από τους υποψηφίους να αφήσουν τις κοκορομαχίες και το αλισβερίσι με τα τοπικά κομματόσκυλα και να δεσμευθούν πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Διαφορετικά, το ποσοστό της αποχής (που σήμερα στη ΠΙΝ σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ξεπερνά το 46%), συνεχώς θα μεγαλώνει. Πηγή: http://spaventonews.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου