Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

Εφοδιαστείτε με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εξεδόθη η παρακάτω απόφαση.

«Από 1/9/2009 ο θεσμός της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων επεκτείνεται στη Ν. Α. Κεφαλονιάς. Όλα τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Ν. Α. Κεφαλονιάς και κυκλοφορούν στο νομό αυτό ή στους άλλους νομούς που ήδη εφαρμόζεται ο θεσμός της ΚΕΚ, πρέπει να εφοδιαστούν σταδιακά με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα πρόσκλησης με βάση το τελικό αριθμητικό ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας.

α. Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους υποχρεούνται να εφοδιαστούν για πρώτη φορά με ΚΕΚ ως εξής:...
Τα λήγοντα σε 0 από 1/9/2009 έως 30/9/2009.

Τα λήγοντα σε 1 από 1/10/2009 έως 31/10/2009.

Τα λήγοντα σε 2 από 1/11/2009 έως 30/11/2009.

Τα λήγοντα σε 3 από 1/12/2009 έως 31/12/2009.

Τα λήγοντα σε 4 από 1/1/2010 έως 31/1/2010.

Τα λήγοντα σε 5 από 1/2/2010 έως 28/2/2010.

Τα λήγοντα σε 6 από 1/3/2010 έως 31/3/2010.

Τα λήγοντα σε 7 από 1/4/2010 έως 30/4/2010.

Τα λήγοντα σε 8 από 1/5/2010 έως 31/5/2010.

Τα λήγοντα σε 9 από 1/6/2010 έως 30/6/2010.

β. Τα Ε.Δ.Χ., τα φορτηγά με μικτό βάρος μεγαλύτερο από 3,5 τόνους και τα λεωφορεία, υποχρεούνται να εφοδιαστούν για πρώτη φορά με ΚΕΚ ως εξής:

Τα λήγοντα σε 0,1 και 2 από 1/9/2009 έως 30/9/2009.

Τα λήγοντα σε 3, 4, 5 και 6 από 1/10/2009 έως 31/10/2009.

Τα λήγοντα σε 7, 8 και 9 από 1/11/2009 έως 30/11/2009.

Τα οχήματα που θα προσέλθουν στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ για Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται από το παραπάνω πρόγραμμα, θα εφοδιάζονται με ΚΕΚ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου.

Στο κατά τα ανωτέρω πρόγραμμα υποχρέωσης εφοδιασμού οχημάτων με ΚΕΚ, εντάσσονται και τα οχήματα κρατικών υπηρεσιών που φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας Κ. Υ.

Η έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων θα γίνεται είτε από εξουσιοδοτημένα από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών συνεργεία και ιδιωτικά ΚΤΕΟ είτε από τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου.

Η ισχύς της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΚΥΑ 97321/3341/92 (ΦΕΚ Β’ 640) των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι:

α. Ετήσια για τα Ε.Ι.Χ. και τα φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους και λεωφορεία.

β. Εξαμηνιαία για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, φορτηγά με μικτό βάρος πάνω από 3,5 τόνους και τα λεωφορεία.

Όλα τα αυτοκίνητα που ταξινομούνται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεφαλονιάς μετά την έναρξη εφαρμογής του θεσμού της ΚΕΚ, υποχρεούνται να υποστούν για πρώτη φορά τον προβλεπόμενο έλεγχο καυσαερίων και να εφοδιαστούν με ΚΕΚ το αργότερο ένα έτος ή έξη μήνες μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας τους, ανάλογα με την κατηγορία τους, κατά τις διακρίσεις της προηγούμενης παραγράφου».

Share on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου