Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ. 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
1ο Θέμα: Έγκριση Απολογισμού Δήμου Σάμης οικ. έτους 2008.
Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, ο απολογισμός του Δήμου έτους 2008

2ο Θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2009.
Δεν εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, η τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

3ο Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης εργασιών Ο.Τ.Ε.


Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκτέλεση εργασιών από τον Ο.Τ.Ε. (τοποθέτηση οπτικών ινών) στο Δήμο Σάμης. Αφορά το τμήμα της οδού Ιωάννου Μεταξά και της οδού Αγγλίας από το κτίριο του ΟΤΕ μέχρι την πλατεία Κων/του και από εκεί στο χώρο του Λιμεναρχείου και μέσω της παραλιακής οδού μέχρι την Αντίσαμο.

4ο Θέμα: Ανάθεση Ερευνητικού Προγράμματος ¨ Διερεύνηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων Σάμης Κεφαλληνίας ¨.
Το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενο Δ.Σ.

5ο Θέμα: Ανάθεση έργου ΄΄ Αποκομιδή Απορριμμάτων από παραλίες Δήμου ΄΄ στη Διαδημοτική Επιχείρηση (15.000Ε).
Εγκρίθηκε ομόφωνα η ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στη Διαδημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας

6ο Θέμα: Έγκριση Δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου ποσού 949,14 ευρώ
Εγκρίθηκε ομόφωνα.

7ο Θέμα: Λειτουργία Καταστήματος Τράπεζας στη Σάμη.
Αποφασίσθηκε, ομόφωνα, να προβεί ο Δήμος σε περαιτέρω ενέργειες με παρεμβάσεις στη διοίκηση των κρατικών τραπεζών και την πολιτική ηγεσία. Προς το σκοπό αυτό συντάχθηκε επιτροπή αποτελούμενη από τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Σπαθή Σπύρο και Μονιά Γεράσιμο (επικεφαλείς παρατάξεων). Πέραν αυτών αποφασίσθηκε ο Δήμος να προχωρήσει (σταδιακά) και σε άλλα μέτρα αντίδρασης όπως λαϊκή συγκέντρωση, κλείσιμο Δήμου κλπ.

8ο Θέμα: Αίτηση Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Υπεραγίας Θεοτόκου & Αγίου Νικολάου
Διγαλέτου.
Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, το θέμα που αφορούσε την ηλεκτροδότηση του κοιμητηρίου του Ναού του Αγ. Νικολάου Διγαλέτου.

Επίσης εγκρίθηκε ομόφωνα
α) η επιχορήγηση της σχολικής επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου με το ποσό των 15.000€ για την προμήθεια Η/υ και ειδών γυμναστικής, καθώς και υγιεινής.
β) η αποδοχή ποσού 15.000€ από την Π.Ι.Ν. για το έργο ¨Καθαρισμός κεντρικού χειμάρρου Σάμης¨.

Στην 10η έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. εξελέγει αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ο Δημ. Σύμβουλος Βασίλης Κάραλης στη θέση του παραιτηθέντος από την συγκεκριμένη θέση Δημ. Συμβούλου Γεράσιμου Καλαφάτη.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Share on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου