Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σας προσκαλούμε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 9η μηνός Ιουνίου έτους 2009 ημέρα Τρίτη ώρα 20:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Σάμης σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) ΦΕΚ Α΄114/06 για την συζήτηση των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Μελετών: Α. ΄΄ Οδοποιία Δ.Δ. Καραβομύλου΄΄
Β. ΄΄ Οδοποιία Δ.Δ. Γριζάτων ΄΄
Γ. ΄΄ Οδοποιία Δ.Δ. Πουλάτων ΄΄
Δ. ΄΄ Οδοποιία Δ.Δ. Χαλιωτάτων ΄΄
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος

2. Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσίας ΄΄ Εκπόνηση Χρηματοοικονομικού επιχειρησιακού σχεδίου αξιοποίησης υφάλμυρου νερού Καραβομύλου για την υδροδότηση των Δήμων Σάμης και Πυλάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος

3. Έγκριση μελέτης ΄΄ Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Σάμης ΄΄
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος

4.Έγκριση Απόφασης υπ. Αριθμ. 2/2009 Τοπικού Σ/λίου Χαλιωτάτων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος

5.Περί Προσλήψεων Εποχιακού Προσωπικού για Λειτουργία Σπηλαίων Μελισσάνης – Δρογκαράτης Σύμφωνα με 33230/09 αποφ. Υφυπ. Εσωτερικών και 11275/09 απόφαση Διυπουργικής.
Εισηγητής: Ν. Φραντζής

6.Πρόσληψη Εποχιακού Προσωπικού (με Δίμηνη Σύμβαση ) για την λειτουργία Σπηλαίων Μελισσάνης – Δρογκαράτης
Εισηγητής: Ν. Φραντζής

7.Έγκριση Δαπάνης (αρθρ. 158 παρ 3α & 3γ ΔΚΚ) ποσού 6.500ευρώ για οργάνωση εκδήλωσης τελετής υποδοχής Ιερών Λειψάνων Αγίων Φανέντων και Φιλοξενία αντιπροσωπειών και φυσικών προσώπων
Εισηγητής: Δήμαρχος

8.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2009
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία

9.Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2009
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία

10.Αποδοχή Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2009
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος


Σάμη 4 Ιουνίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ


Share on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου