Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΑΜΗΣ (Δ.Ε.Τ.Α.Π. Σάμης)
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι ( 6 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών Κυλικείου Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Αναλητικα:

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
11/06/2009 8:18
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Δ/νση:Σάμη Κεφαλληνίας 280 80-Δημαρχείο Τηλέφωνο:26740-23710 Fax:26740-23063 E-mail:d-samis@otenet.gr ΣΑΜΗ/29-05-09 Αριθμ. Πρωτοκ. : 228

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πλήρωσης έξι ( 6 ) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου της Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού-Ανάπτυξης Πολιτισμού Σάμης, που εδρεύει στη Σάμη Κεφαλληνίας.
Έχοντας υπόψη:...
1. Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005.
2. Την αρ. 4777/20-08-99 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία συστήθηκε η Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία ¨Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού, Ανάπτυξης και Πολιτισμού Σάμης¨ ΦΕΚ 1745/25-09-1999 Β΄.
3. Την υπ αρ. 2056/04-05-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου από τη Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού-Ανάπτυξης Πολιτισμού Σάμης
4. Την υπ’ αρ. 06/2009 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΤΑΠ Σάμης με την οποία αποφασίζεται η πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 5 μηνών η οποία εγκρίθηκε με την αρ.66/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης.
5. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμό 86/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 3/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης και εγκρίθηκε με την αριθ. 10-α/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμης.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι ( 6 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών Κυλικείου Λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο...
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

κλικ εδω για να δειτε τα κρητιρια
Share on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου