Σάββατο, 1 Αυγούστου 2009

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλούμε στην 13η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η μηνός Αυγούστου έτους 2009 ημέρα Τρίτη ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Σάμης σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) ΦΕΚ Α΄114/06 για την συζήτηση των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση Μελέτης Κοινοχρήστων Χώρων Δημ. Διαμ. Σάμης αρ. 42/2009 προϋπολογισμού 87.500,00ευρώ
Εισηγητής: Α΄Αντιδήμαρχος
Έγκριση Οργανισμού του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΄΄ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΄΄
Εισηγητής: Δήμαρχος
Εκλογή μελών Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΄΄ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑ ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΄΄
Εισηγητής: Δήμαρχος
Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης Κ.Ε.Τ.Α.Π. Σάμης – Υπογραφή Σύμβασης
Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Ε.Τ.Α.Π. Σάμης
Χρήση κτηρίου ΄΄ Προσκόπων ΄΄
Εισηγητής: Δήμαρχος
Παροχή άδειας για εγκατάσταση σεισμογραφικού οργάνου στο κτήριο του Δημαρχείου
Εισηγητής: Δήμαρχος
Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικής Αστυνομίας
Εισηγητής: Α΄ Αντιδήμαρχος
Έγκριση Απολογισμού Δήμου Σάμης οικ. έτους 2008
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2009 ΄΄
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία
Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2009.
Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία
Παραχώρηση μέρους της Κεντρικής πλατείας Σάμης για την διαμόρφωσης του ως εκθεσιακού χώρου για τις ανάγκες της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δημ. Σ/λίου
Έγκριση δαπάνης ποσού 2.800ευρώ από τον Κ.Α. 006733
Εισηγητής: Δήμαρχος
Καθορισμός ορίων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων ΟΤΑ που τηρούν
Πρακτικά Δημ. Διαμ. ή Τοπ. Σ/λιου
Εισηγητής: Ταμιακή Υπηρεσία
13. Εκτέλεση έργου ΄΄ Αγορά ακινήτου για δημιουργία Αθλητικού Κέντρου ΄΄
Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία
14. Τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑ Δ.Ε.Υ.Α. Σάμης
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.
15. Ανανέωση Κτηρίου Πυροσβεστικής
Εισηγητής: Ταμιακή Υπηρεσία
Σάμη 31 Ιουλίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ


Share on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου