Παρασκευή, 8 Μαΐου 2009

Ψάχνοντας τον «Μαυρογιαλούρο»

Παρουσιάζουμε την καταγγελία του Γιώργο Τουλιάτου , με τη λειτουργία της Εταιρείας «Γ. & Ν. Άννινος Ο.Ε.» στα πουλάτα που ασχολία της είναι η εκτροφή χοίρων .

Από σαράντα και πλέον χρόνια, στα Πουλάτα Κεφαλονιάς, λειτουργεί η εταιρεία «Γ. & Ν. Άννινος Ο.Ε.» που ασχολία της είναι η εκτροφή χοίρων, η σφαγή τους και η διάθεση στην αγορά, χοιρινού κρέατος και σκευασμάτων του.
Η ως άνω εταιρεία, μακρόχρονα συνειδητά υπαίτια και παράνομα,...

1) λειτουργεί, χωρίς την νόμιμη άδεια σε τμήμα σταυλισμού
2) διατηρεί, παρά την αντίθετη απόφαση του Νομάρχη Κεφαλονιάς, υπεράριθμο πληθυσμό χοιρομητέρων
3) διατηρεί σφαγείο χωρίς άδεια
4) μολύνει πολυποίκιλα περιβαλλοντικά την περιοχή
5) διατηρεί ελαττωματικές εγκαταστάσεις, αναποτελεσματικό και ανεπαρκές σύστημα βιολογικού καθαρισμού
6) διαχέει χύδην τα απόβλητα στην γύρω περιοχή
7) δημιουργεί λιμνάζοντα λύματα
8) διοχετεύει λύματα στον παρακείμενο ξεροπόταμο
9) δημιουργεί εστίες μόλυνσης, στην γύρω περιοχή, επικίνδυνη για την υγεία των κατοίκων
10) υποβαθμίζει και καταστρέφει εξακολουθητικά το φυσικό περιβάλλον, πέραν και μακριά από τις εγκαταστάσεις της
11) αρνείται παράνομα και υπαίτια να συμμορφωθεί στις κατά διαστήματα υποδείξεις των συναρμοδίων Αρχών
12) αποτελεί μόνιμη και επικίνδυνη πηγή διαρκούς περιβαλλοντικής ρύπανσης στην περιοχή του Δ.Δ. Πουλάτων, έως και τον Καραβόμυλο, αλλά και βεβαιωμένου κινδύνου για την δημόσια υγεία
13) προβαίνει σε διαρκή διάχυση υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον, με υπολείμματα κόπρων, αίματα από την σφαγή των ζώων, τρίχες, όνυχες, κέρατα, περιττώματα και λείψανα σφαγής, του παράνομου σφαγείου, τα οποία διοχετεύονται λόγω της κλίσης του εδάφους ή παρασύρονται από την βροχή, στον παρακείμενο φυσικό ξεροπόταμο, φυσικό αποδέκτη, δηλαδή εδαφική περιοχή φυσικής εναπόθεσης αποβλήτων, με συνέπεια την ανυπόφορη δυσοσμία στο περιβάλλον και στην ευρύτερη περιοχή Πουλάτων, την μόλυνση του αέρινου χώρου της περιοχής των Πουλάτων, την προσβολή του υπεδάφους με ρυπογόνα και οχληρά απόβλητα, διαρκείς εστίες μικροβίων, με άμεση, πολύχρονη και επιβλαβή προσβολή του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, η προσπάθεια των οποίων συνίσταται στην αποτροπή άλλης προσβολής της υγείας τους αλλά και επαναφοράς του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής τους σε κατάσταση καθαρότητας.

Οι εν λόγω παραβάσεις βεβαιώνονται με τις ακόλουθες αυτοψίες και ενασχόληση συναρμοδίων υπηρεσιών της Δ/σης Υγείας και Δ/σιας Υγιεινής, επιτροπών σταυλισμού, ελέγχου Περιβάλλοντος κ.λ.π., της Νομαρχίας Κεφαλονιάς, που είναι σε εμάς γνωστές, την 1-12-1984, 2-8-1985, 20-1-2003, 13-3-2003, 3-4-2003, 30-4-2003, 25-1-2005, 3-3-2005, 17-3-2005, 22-4-2005, 25-5-2005, 23-6-2005, 22-6-2006, 20-7-2006, 29-1-2007.
Όλες οι παραπάνω παραβάσεις, προφανώς είναι γνωστές στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (παράγραφος Νο. 8, στην απόφασή της με Αριθμ. Πρωτ.: 17632/15-12-2006 που εκδόθηκε οκτώ ημέρες μετά από αίτηση της εταιρείας προς τον Γ. Γ. ΠΙΝ, παράγραφος Νο. 11 της 17632/15-12-2006) που αποφασίζει την «κάτ’ εξαίρεση παράταση της μετεγκατάστασης (κάτ’ εξαίρεση συνέχιση της λειτουργίας) της εταιρείας έως την 31-10-2008, δηλαδή την κάτ’ εξαίρεση παράταση της συντελούμενης οικολογικής και όχι μόνον, καταστροφής των Πουλάτων Σάμης Κεφαλονιάς.
Ο νέος Νομάρχης Κεφαλονιάς Κος Δ. Γεωργάτος, που είναι κάτοικος Κεφαλονιάς και πραγματικά, γνώστης της καταστροφής που συντελείτε στα Πουλάτα, αλλά και σεβόμενος την εξ ορισμού αντικειμενικότητα και αξιοπιστία των κρατικών υπηρεσιών, με την απόφασή του 839/26-3-2007, δίνει εντολή στον Δήμο της Σάμης για το οριστικό κλείσιμο της εν λόγω μονάδος, που στην εγκατάστασή της στην θέση Αλεποχώρι, η είσοδος είναι κοινή με την είσοδο της διατηρητέας Εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνος.
Η υπόθεση φθάνει στο Σ.τ.Επικρατείας και ώ!!! του θαύματος και πάλι μετά από αίτηση – προσφυγή της εταιρείας στον Γ. Γ. ΠΙΝ, εκδίδεται νέα απόφαση της περιφερείας με αριθμό πρωτοκόλλου 4900, που αφορά στα συγκεκριμένα χοιροτροφία και αξίζει να την βρείτε.
Τα χοιροτροφία, ότι κι’ αν λένε οι συναρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, ότι κι’ αν λέει ο κάτοικος και Νομάρχης Κεφαλονιάς, ότι κι’ αν ζούν και ζητούν οι κάτοικοι του χωριού, ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.


Ίσως γιατί, σ’ αυτόν τον έρμο τον τόπο, οι τύποι !!! , οι γνωριμίες (?) και τα «κομματικά» (?), υπογραμμίζουν πως, Κράτος είναι μόνον τα παραπάνω.


Share on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου