Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ


Η Επιτροπή Νήσων και Νησιωτικής Πολιτικής της ΕΝΑΕ σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλληνίας και Ιθάκης με την ολοκλήρωση των εργασιών συνάντησης εργασίας που διεξήχθη στο Αργοστόλι στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2010, καλεί τη Κυβέρνηση να προχωρήσει στην ικανοποίηση των πιο κάτω αιτημάτων:

Eφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες νησιωτικές μεταφορές ως προς το σκέλος της επιβατικής μετακίνησης αλλά και αυτό των προϊόντων.

Bελτίωση των οδικών αξόνων που συνδέουν τις πόλεις με τα λιμάνια ως κάθετοι άξονες της Ιόνιας Οδού και Ολύμπιας Οδού.

Eκτέλεση έργων υποδομής για την αύξηση της λειτουργικότητας των λιμανιών.

Eφαρμογή χωροταξικής πολιτικής με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών με τις ιδιαιτερότητες τους και βάση της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής κάθε περιοχής (σε χερσαίο ή/και θαλάσσιο χώρο). Ειδικότερα, να αποτυπωθεί ειδική μνεία για την νησιωτικότητα στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, τις ΑΠΕ και τις υδατοκαλλιέργειες.

Eστίαση στους κρίσιμους πόρους και την ανάλυση των περιορισμών που αυτοί επιφέρουν στις νησιωτικές περιοχές.

Σύγχρονή ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων ανά νησί.

Αναβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής με την διαφοροποίηση της καλλιέργειας και την τυποποίηση των προϊόντων με νησιώτικη προέλευση αλλά και σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών με την ενίσχυση του αγροτουρισμού και όλων των μορφών εναλλακτικού τουρισμού που έχουν εφαρμογή κάθε φορά στον συγκεκριμένο χώρο.

Βελτίωση της ποιότητας του κλασικού τουριστικού προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με χρήση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε σχέση με το πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλούτο των νησιών. Συνέχιση και ενίσχυση των προγραμμάτων LEADER και ΟΠΑΑΧ καθώς και κάθε άλλης δράσης που ενισχύουν την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών.

Χρήση νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών με την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ, αλλά και βέλτιστων πρακτικών από το ευρωπαϊκό περιβάλλον, με έμφαση στους τομείς υγείας, παιδείας, προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της ποιότητας ζωής των πολιτών, και δημόσιας διοίκησης.

Ανάδειξη των νησιωτικών περιοχών σε κοιτίδες παραγωγής γνώσης μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της καινοτομίας σε συνάφεια με την επιχειρηματικότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών, δεδομένου του επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού που παραμένει αναξιοποίητο.

Αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως τουριστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των νησιών, αλλά κυρίως ως ισχυρό πόλο ανάπτυξης με την ανατροφοδότηση της πολιτιστικής ταυτότητας μέσω καινοτόμων δράσεων και με το βλέμμα προς το μέλλον.

Τόνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε συνέργεια με την ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών των νησιωτικών περιοχών μέσω της ένταξης τους σε δίκτυα επιχειρηματικότητας και προσανατολισμού τους στην πράσινη επιχειρηματικότητα.

Πηγή: www.esperida.wordpress.com


Share on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου